koleje
O SPOLEČNOSTI

O SPOLEČNOSTI

VÝZNAMNÝ DODAVATEL V OBORU DOPRAVNÍHO A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

 
ŽPSV s.r.o. je společnost s více než padesátiletou historií. Je tradičním dodavatelem betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb aj.
 
Postupem let se výrazně rozšířil sortiment i objem výroby společnosti, která se pohybuje v České republice mezi předními dodavateli betonového zboží i železobetonových konstrukcí.
 
Ve svých osmi výrobních závodech a dvou provozech včetně zahraniční společnost ŽPSV dodává zboží a služby za více ne 1 800 mil. Kč/ročně.
 
Původní podnik byl založen v Praze r. 1952 pod jménem "Podnik pro lomy a štěrkovny", kde kromě kemenolomů byly i malé provozy betonárek a lomařských provozů v Čechách a na Slovensku. První železobetonové pražce, které se staly nosným programem společnosti, podnik vyrobil až v r. 1955. Od svého založení doznala
společnost mnoho organizačních změn a pod značkou ŽPSV je společnost známa od roku 1963.
 
 

       


Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.