koleje
O SPOLEČNOSTI > Historie

Historie

 

 

Původní podnik byl založen v roce 1952 v Praze pod jménem „Podnik pro lomy a štěrkovny“, čemuž také odpovídalo jeho primární poslání. Cestu k budování jednoho z největších výrobců betonové prefabrikace v České republice nastoupil prakticky v roce 1955, kdy byly vyrobeny první železobetonové železniční pražce, které tvoří po celou historii firmy základní nosnou páteř její činnosti. Obnova a modernizace tratí tehdejšího Československa vytvářela příznivé prostředí pro uplatnění výrobků firmy a toto umožnilo následnou významnou expanzi.
 
1966 – pražec SB 4
 
1967 – pražec SB 5
 
1971 – pražec SB 6
 
1981 – pražec SB 8
 
1990 – prodej závodu Čerčany
 
16. dubna 1992 - došlo ke vzniku privátní akciové společnosti
 
1994 – pražec B 91 S
 
1995 – pražec VPS, vyčlenění vlastněných lomů do samostatné  společnosti ŽPSV Štěrkovny a pískovny Uh. Ostroh
 
1997 – získání certifikátu ČSN ISO 9002
 
2000 – pronájem lomu Litice, koupení závodu Čerčany, koupení závodu Litice
 
2001 – zakoupení lomu Litice
 
2002 – vybudování výrobní linky předem předpjatých nostníků z lanobetonu v závodě Litice
 

2003 - došlo ke vstupu nového zahraničního strategického partnera – španělské skupiny Obrascón Huarte Lain S.A.

 
2007 – pražec B 03
 
2008 – pražec BV 08
 
2015 – pražec B 91 T a BC 12
 

2018 - došlo ke změně majoritního akcionáře společnosti – Leonhard Moll AG

k 31.12.2018 změna společnosti na S.R.O. 

 

 

 

HISTORIE aneb JAK TO VŠECHNO ZAČALO
 

V rámci nové organizace Ministerstva dopravy, tvořené koncem roku 1952, byly vyčleněny z Českých drah kamenolomy, vyrábějící převážně železniční štěrky a začleněny k 1. říjnu 1952 do nově založeného „Podniku pro lomy a štěrkovny“ se sídlem v Praze.

Základem podniku byla lomařská činnost. Železniční kamenolomy byly do 30. září 1952 decentralizovány, jejich provoz vedl buď nájemce nebo traťová distance, případně traťmistrovské okrsky. Některé z kamenolomů byly provozovány pouze sezónně, a to v zimním období k udržení odborných kádrů pro údržbu železničního svršku. Celkový počet převzatých kamenolomů dosáhl 21, z toho pět bylo později zrušeno – Podbrezová, Kralovany, Skládaná Skála, Žandov a Javornice a lomy – Rejta a Brniště byly nově vybudovány.

Kamenolomy po převzetí od traťových distancí nedoznaly podstatnější modernizaci.

Podnik s původním názvem „Železniční podnik pro lomy a štěrkovny“ byl založen s přímou podřízeností Ústřední správě 20, tj. Ústřední správě národního hospodářství. Ve své struktuře jako specializovaná výrobní jednotka v oboru prefabrikace prvků železničního stavebnictví a výroby železničních štěrků byl vytvořen sdružením železničních kamenolomů. Rozkazem Ministerstva železnic č. 71 mn ze dne 15. července 1953 byl s účinností od 1. října 1953 zřízen podnik Průmyslová výroba
železničního stavebnictví a dosavadní název Železniční podnik pro lomy a štěrkovny
byl zrušen.

Podnik sídlil v Praze a jeho působnost se vztahovala na celou oblast železniční sítě ČSR. Vznikl současně s ostatními sesterskými podniky – Železniční stavitelství a Elektrifikace železnic. V roce 1952 byly v rámci reorganizace dopravy tyto podniky sdruženy pod vytvořenou Hlavní správou, odbor 21 MD.

Nově zřízený podnik měl za úkol vyrábět průmyslovým způsobem štěrk a štěrkopísek, betonové pražce a prefabrikované výrobky pro potřeby železniční dopravy.

Struktura se vytvářela postupně již od jeho vzniku. K původně přiděleným kamenolomům byly v krátké době od traťových distancí delimitovány betonářské provozy Borohrádek, Čaňa a Senec. Později v roce 1956 to byl závod Horní Řasnice, kde vznikla betonárna z bývalé textilní továrny a v roce 1957 závod Doloplazy s betonářskou výrobou v bývalém cukrovaru.

Zárodek betonářské výroby tedy tvořily nynější závody Borohrádek, Čaňa a provoz Senec. V roce 1955 bylo započato s výrobou dodatečně předpínaného pražce DPP 3-T5/RG v Borohrádku. Výrobní haly závodu byly vybudovány adaptací staré textilní továrny. Pražcem DPP 3-T5/RG byla prvně v naší republice zahájena výroba předpjatých pražců.

K rozšíření závodu v Doloplazech došlo v roce 1962 postavením haly na výrobu pražců. Závod Čerčany byl převzat v nevybudovaném stavu od Ministerstva stavebnictví v roce 1960 a byl postupně dobudován. S výstavbou závodu Uherský Ostroh bylo započato v roce 1959 a již v druhé polovině roku 1961 vyráběl první pražce. V Nových Hradech se rozjela výroba pražců v roce 1964. Rok 1955 znamenal začátek výroby pražců, hlavního sortimentu podniku.

V roce 1956 se začíná rozvíjet výroba pražců DZP-1-T5 PAB a DZP-10T5/RS v závodu Borohrádek, později v Horní Řasnici a Čani. V roce 1958 se v závodu Borohrádek rozšířila výroba pražců o typ DOSTA. V roce 1961 bylo prvně použito maďarských linek na výrobu pražců typu SB. Zaváděním výroby na maďarských linkách bylo uskutečněno postupně v závodech Uh. Ostroh, Doloplazy, Čerčany, Nové Hrady, Čaňa a nejnověji v závodě Borohrádek.

Podnik v brzké době po svém vzniku rozšířil obor své činnosti i na výrobu drobných betonových výrobků pro potřeby ČSD. Počáteční období činnosti je charakterizováno skromnými poměry v kamenolomech i v betonárnách, neboť výrobní program nebyl ještě ustálený a výrobní možnosti v nedostatečně vybavených provozovnách byly omezeny.

Teprve v roce 1958, kdy došlo k všeobecné reorganizaci průmyslu, dostalo se podniku konkrétního zaměření činnosti a jeho posláním se stala současně průmyslová výroba kameniva – především železničních štěrků i výroba betonových a železobetonových prvků, z nichž výroba pražců měla v dalších letech převládat.
 
Výroba betonových pražců uspořila státnímu hospodářství nenahraditelné hodnoty v zásobě dřeva a v zachování lesů.

V roce 1960 byl převzat od Prefy rozestavěný závod v Čerčanech, který byl postupně dobudováván. O rok později zahájil provoz nově vybudovaný betonářský závod na výrobu předpjatých strunobetonových pražců v Uherském Ostrohu a stejně tak v roce 1964 závod v Nových Hradech.

První sídlo podniku bylo v Praze-Vršovicích v bývalém hotelu Berger, druhé v Dlážděné ulici, třetí na Žižkově v budově areálu spojů ve Strašnicích, odtud se v roce 1963 přestěhovalo do Uh. Ostrohu.
 
Název Průmyslová výroba dopravního stavebnictví byl na podkladě vládního usnesení č. 468 z 1. května 1958 změněn výnosem Ministerstva dopravy č. j. 29.458/58 z 18. června 1958 na Průmyslovou výrobu železničního stavebnictví se sídlem v Praze. Výnosem Ministerstva dopravy č. j. 24.393161 ze dne 4. července 1961 byl podnik s platností od 1. ledna přejmenován na Železniční průmyslovou stavební výrobu se sídlem v Praze a konečně výnosem č. j. 17.388/63 ze dne 29. dubna 1963 s platností od 1. července 1963 bylo sídlo přemístěno z Prahy do Uh. Ostrohu.

Podnik organizačně podléhal Ministerstvu dopravy – odboru 7 – a od 1. dubna 1971 byl navíc, spolu s ostatními stavebními podniky ČSD, řízen Generálním ředitelstvím železničního stavebnictví jako výrobní hospodářskou jednotkou se sídlem v Bratislavě.

S výjimkou let 1969 až 1973, kdy byly slovenské závody Čaňa, Olcnava a provoz Senec delimitovány k Železničnímu stavitelství Bratislava, měl podnik od svého založení celostátní rozsah působnosti.

Po řadě různých organizačních úprav byla s platností od 1. dubna 1976 ustanovena základní struktura podniku v rozsahu šesti závodů se společným zaměřením činnosti na obě hlavní oblasti výroby:

Závod 01 Borohrádek
 • betonárny Borohrádek, Běstovice;
 • kamenolomy Jablonné n. Orl., Kosov, Pohled, Zárubka, Javornice;
 • pískovny Světlá n. Orl., Běstovice

 Závod 02 Čaňa

 • betonárny Čaňa, Senec;
 • kamenolomy Olcnava, Ruskov;
 • pískovna Senec

 Závod 03 Čerčany

 • betonárny Čerčany, Horní Řasnice;
 • kamenolomy Krásný Les, Krhanice, Mariánská Skála, Votice

 Závod 04 Doloplazy

 • betonárna Doloplazy;
 • kamenolom Domašov n. B.

 Závod 05 Nové Hrady

 • betonárna Nové Hrady;
 • kamenolomy Rejta, Svržno, Volyně

 Závod 06 Uherský Ostroh

 • betonárna Uherský Ostroh

 

 

 


Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.