koleje
O SPOLEČNOSTI > Certifikace

Certifikace

 

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Společnost má zaveden a certifikován Integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 společností STAVCERT Praha. Certifikace pokrývá dodávky čerstvého betonu, prefabrikace a montážní činnost. Základní závazky Společnosti definuje Politika ISM.

Integrovaný systém managementu je přímo zakotven ve struktuře naší akciové společnosti. Organizační řád pevně stanovuje povinnosti, pravomoci útvarů tak, aby požadavky pro zajišťování kvality, životního prostředí a bezpečnosti byly zaručeny.

V rámci definovaných útvarů jsou delegovány odpovědnosti za:

  • přezkoumání požadavků zákazníka a zainteresovaných stran
  • přípravu zakázek a uzavření obchodního vztahu
  • nakupování surovin, materiálů a výrobků
  • řízení výrobního procesu
  • kontrolu a zkoušení (vstupní, mezioperační a výstupní)
  • kontrolní, měřící a zkušební zařízení (metrologii)
  • ochranu životního prostředí
  • bezpečnost práce a zdraví pracovníků

OVĚŘOVÁNÍ SHODY

Ověřování shody výrobků naší produkce máme zajištěno ve smyslu požadavků zákona 22/1997 Sb. "O technických požadavcích na výrobky" (ve znění následných změn) a nařízení vlády č.163/2002 Sb. (ve znění následných změn), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. S autorizovanou osobou máme uzavřeny smlouvy o kontrolní činnosti ve smyslu zákona, na základě kterých je výroba prvků pravidelně dozorována. U výrobků, pro které jsou platné hEN je ověřování shody výrobků prováděno podle Nařízení Rady EU č. 305/2011. Pro ověřování shody příčných a výhybkových pražců používámě evropské směrnice pro interoperabilitu a příslušné technické specifikace. U stanovených stavebních výrobků vydává ŽPSV prohlášení o shodě, respektive prohlášení o vlastnostech.
 

Ing. Michal Šůcha
Manažer integrovaného systému
Vedoucí odboru řízení kvality

ŽPSV s.r.o.


Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.