koleje
O SPOLEČNOSTI > Akreditovaná zkušení laboratoř

Akreditovaná zkušení laboratoř

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

V zájmu objektivního, nestranného a věrohodného posuzování kvality výroby provozuje Společnost zkušební laboratoř, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kriterií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Akreditace je udělena již od 3.8.1993 pro široký rozsah zkoušek cementů, kameniva, ocelí a betonů.

 

ZKUŠEBNICTVÍ NA ZÁVODECH

Na každém závodě je zřízena závodová zkušebna - laboratoř, která je jak personálně tak přístrojově vybavena k provádění základních zkoušek vstupních materiálů pro výrobu čerstvého betonu, mezioperační a výstupní kontrolu jak betonu, tak výrobků. Pracovníci AZL odborně a metodicky řídí činnost pracovníků závodových zkušeben - laboratoří v souladu s požadavky konkrétních norem. Závodové zkušebny jsou dozorovány ze strany ASPK Brno pro dodávky na ŘSD, dále Inspekčním orgánem TZUS Teplice, TZUS Brno (ověřování shody) a pověřenými pracovníky TÚDC SŽDC pro dodávky železničních pražců.

 

 


Osvědčení o akrediteci vč. přílohy
Velikost souboru: 2,52 MB

Kontakt na laboratoř:

Uherský Ostroh
Veselská 911
687 24 Uherský Ostroh
Telefon: 572 430 680-681
Fax: 572 430 670
E-mail: mosler@zpsv.cz
 


Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.