koleje
ZAHRANIČÍ

ZAHRANIČÍ

 

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY


Společnost ŽPSV s.r.o. si je plně vědoma nutnosti expandovat i na zahraniční trhy a tyto atakovat jak svými výrobky, tak hlavně svým know how. Tyto zájmy společnosti jsou rozpracovány ve "Strategii společnosti ŽPSV a.s. pro období let 2006 - 2008". Kromě Slovenska, kde úspěšně působí dceřiná společnost ŽPSV Čaňa a.s., se společnost ŽPSV snaží etablovat na dalších perspektivních trzích jednak v oblasti jihovýchodní Evropy. K jednotlivým konkrétním aktivitám, které již dosáhly jistých úspěchů či značného stupně rozpracovanosti, lze uvést následující :
 
A. Dodávky výrobků do zahraničí
 
Vývoz betonového zboží do zahraničí je velmi striktně limitován nevhodným poměrem kilogramové ceny betonových výrobků k přepravním nákladům, který způsobuje zásadní závislost konkurenceschopnosti na dopravní vzdálenosti. Přestože společnost klade značný důraz na marketingovou podporu svých výrobků podpořenou certifikací v zahraničí, jsou úspěchy v této oblasti omezeny na vývoz pražců do Bulharska, na Slovensko a do Maďarska, v menší míře se realizuje nepravidelný export vybraných betonových výrobků do ostatních, hlavně sousedních států.
 
B. Zahraniční akvizice
 
1. Bulharsko
Společnost vybudovala v Bulharsku ve Varně dceřinou firmu ŽPSV EOOD, která je momentálně zařízena na výrobu příčných železničních pražců stejných typů jako v ČR. Tím ale samozřejmě místní aktivity nekončí, naopak se nadále rozšiřují a prohlubují. Prostřednictvím této dceřiné firmy se společnost ŽPSV snaží marketingově působit na místní investory a trh, nabízet své výrobky, know how a zkušenosti z budování infrastrukturních staveb z České republiky. Postupně zde jsou tradiční výrobky z výrobního programu ŽPSV certifikovány, prosazovány do projektů a vyráběny ve zkušební výrobě tak, aby byly co nejlépe připraveny podmínky pro následnou hromadnou výrobu. Přes počáteční problémy s neznámým podnikatelským prostředím a nestabilní ekonomikou činí společnost další kroky pro získání stabilního úspěšného postavení na tomto trhu, který je perspektivní hlavně v oblasti infrastrukturních staveb. Jistě bude tato cesta podpořena i vstupem Bulharska do evropských struktur.
 
2. Srbsko
V roce 2006 se společnosti ŽPSV a.s. podařilo vybudovat zkušební úsek železniční trati z českých pražců. Na základě jeho pozitivního vyhodnocení společnost získala povolení srbských železnic pro užívání pražců ŽPSV v jejích tratích. Věříme, že tento počin otevírá dveře k dalšímu velmi zajímavému evropskému trhu. ŽPSV a.s. v této zemi usiluje též o privatizaci jednoho betonářského závodu s cílem uplatnit v něm následně své vlastní ověřené know how a atakovat následně trh místní výrobou celé škály tradičních betonových produktů ŽPSV.
 
3. Ostatní
Aktivity ŽPSV a.s. jsou směřovány hlavně v poslední době, také do dalších zemí s cílem vyvézt technologii a know how a tak se na těchto trzích úspěšně uplatnit. S tímto cílem probíhají přípravy v Alžírsku, Saudské Arábii , Turecku, Nigerii a v dalších zemích. Jednání v těchto regionech jsou zdlouhavá a složitá a cíl nejistý.

 


Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.