koleje
KARIÉRA > OP LZZ Šance

OP LZZ Šance

 
 
 

Dne 10. 9. 2009 jsme zahájili realizaci projektu : 

 

Posílení adaptability a profesních

dovedností zaměstnanců

společnosti ŽPSV a.s. 

 

Registrační číslo:     CZ.1.04/1.1.02/35.00167

 

 

 

 

 

 

 

Dne 13.10.2009 bylo uskutečněno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.

 
Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci:
 

 

 

 

 

Dne 10.11.2009 proběhlo hodnocení nabídky na dodavatele pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců společnosti ŽPSV a.s.

Na základě posouzení nabídky byl vybrán dodavatel:

 

 

Tempo Training & Consulting s.r.o.

 

Alejníkovova 6
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 26813335
S dodavatelem bude podepsána smlouva o dodávce služeb.

 

 

V prosinci roku 2009 byla zahájena realizace vzdělávacích aktivit konkrétními semináři a následně byla Ministerstvem práce a sociálních věcí schválena naše Zpráva o zahájení realizace projektu.

 

Dne 5.4.2011 byla schválena MPSV 2. Monitorovací zpráva, která popisuje realizované a plánované klíčové aktivity včetně změn, které během projektu nastaly.

 

Zrealizovaný projekt OP LZZ ve společnosti ŽPSV a.s.

 

Naše společnost ŽPSV a.s. v Uherském Ostrohu je společnost s více než padesátiletou historií a je významným dodavatelem v oboru dopravního a pozemního stavitelství. Zaměřujeme se na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb aj. Svým sortimentem i objemem výroby se společnost pohybuje v České republice mezi předními dodavateli betonového zboží i železobetonových konstrukcí.

Společnost ŽPSV a.s. získala, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, finanční dotaci na projekt s názvem Posílení adaptability a profesních dovedností zaměstnanců společnosti ŽPSV a.s., registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00167. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR a společnost jej začala realizovat dne 10. 9. 2009. Cílem projektu bylo zvýšení odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců a tím zvýšit jejich adaptabilitu a konkurenceschopnost společnosti. Během realizace projektu jsme proškolili celkem 164 zaměstnanců na různých úrovních firemní hierarchie. Jednalo se o proškolení jak vedení společnosti, obchodníků a nákupčích, tak i mistrů. Některá školení byla specifická pro jednotlivé úrovně, jiná školení se realizovala napříč touto hierarchií. Mezi takovéto patřili IT dovednosti a jazyková školení. Zaměstnanci si díky projektu prohloubili znalosti v oblasti komunikace, vedení a řízení lidí, naučili se jednat v obtížných situacích, u mistrů došlo také k inovaci při přípravě, řízení a plánovaní výroby. Další užitečná školení byla z oblasti zvládání stresu.

Samotná realizace projektu bude ukončena na konci srpna 2011, ale již nyní naši zaměstnanci využívají nabyté znalosti a dovednosti v praxi. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější zboží, které odpovídá jejich potřebám.

Díky realizací projektu za přispění Evropské unie, se zvýšila kvalifikovanost zaměstnanců a tím se zvyšuje i konkurenceschopnost společnosti, což má pozitivní dopad také na zvýšení potenciálu ekonomického rozvoje.

 

Dne 21.11.2011 byla schválena MPSV 3. Monitorovací zpráva, která popisuje realizované a plánované klíčové aktivity včetně změn, které během projektu nastaly.

Projekt byl ukončen/zrealizován dne 23. července 2012 schválením ZMZ.
V rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00167 financovaného z rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu jsme profinancovali na podporu adaptability a profesních dovedností svých zaměstnanců čásku ve výši Kč 3 965 523,85.


Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.