koleje
Katalog produktů 2014 > Kolejové dopravní stavby

Kolejové dopravní stavby

Dodávky pro železniční stavby jsou nosným programem společnosti a to zejména výroba kolejnicový podpor (předpjatý betonový pražec) pro železniční a tramvajové tratě. Pražce jsou určeny a dodávány, jak na hlavní koridorové trati, tak na vedlejší tratě v celé ČR, SR a Bulharsku. Výrobní sortiment byl rozšířen o výrobu prvků pevné jízdní dráhy systém RHEDA 2000 a následně na pevnou jízdní dráhu Porr.

Tato specifická a náročná výroba je organizována:

    ve dvou závodech v ČR – Doloplazy a Uherský Ostroh na Moravě.
    v závodě ŽPSV a.s. Čaňa ve Slovenské republice
    v závodě ŽPSV Ltd. v Bulharsku.


Mezi významný sortiment výrobků pro železniční stavby dále patří prefabrikáty pro nástupiště (nástupištní bloky L 130, nástupištní hrany H 130, sklopné nástupiště, nástupiště typu SUDOP), přejezdy (BRENS), kolejové vany(VK-1,2,3), zádlažby, zákryty, odvodnění, drátovody a jiné drobné prvky železničního značkování.

Skupiny produktů

ReferenceÚvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.