koleje
  • Služby - obchod s elektřinou

Obchod s elektřinou

Základní informace o trhu s elektřinou

 
Zjednodušeně lze konstatovat, že trh s elektřinou byl vytvořen s cílem vytvořit konkurenční prostředí mezi účastníky trhu. Těmi jsou v současnosti na straně odběratelů i výrobců elektrické energie všichni registrovaní (připojení) k energetické soustavě v ČR vč. obchodníků s elektřinou.

V praxi jsou mezi odběrateli značně rozdílné znalosti o možnostech, nástrojích a optimalizačních postupech, které lze aplikovat na cestě ke snižování poplatků za elektřinu. Důležité je znát strukturu poplatků ve funkci na ceny účastníkům trhu působících v odběrném místě (dále jen OM) zákazníka - odběratele. Zde rozlišujeme dva základní produkty, které tvoří v součtu konečné náklady za elektrickou energii (dále také EE).

Jsou to produkty:
 
  • Náklady za odběr tzv. silové elektřiny (Kč/kWh)
  • Náklady za dopravu a kvalitu elektrické energie vč. poplatku na podporu alternativních zdrojů do OM (Kč/kW resp. Kč/A a Kč/kWh) … dále jen "doprava"
Princip dodavatelsko-odběratelských vztahů v odběrném místě na trhu s EE
Typ produktu Prostředí Dodavatel produktu Tarify
Silová elektřina Konkurenční Výrobce nebo obchodník Individuální, určované dodavatelem el. energie
Doprava Regulováno státem Regionální distribuční společnost Stanoveno cenovým rozhodnutím ERÚ

 

Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem produktu
Typ produktu Smluvní vztah dodavatel - odběratel
Silová elektřina Smlouva o dodávkách EE
Doprava Smlouva o distribučních službách, Smlouva o připojení

 Pozn.: Legislativa připouští i tzv. Sdruženou smlouvu o dodávkách EE a distribučních službách (dále jen Smlouva).
Předmětná Smlouva zahrnuje oba smluvní vztahy.

 

Obr.: Poplatky na trhu s el. energií celkem

 

 

Optimalizace koncové ceny dodávek na trhu s elektřinou

  

Prezentace ke stažení

 

ReferenceÚvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.