koleje

Nová pražcová linka v ŽPSV a.s.

Ve společnosti  ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh byla dne 11.6.2015 uvedena slavnostně do provozu nová výrobní pražcová linka.

Otevření se zúčastnili významní hosté, včetně starostky Uherského Ostrohu paní Ing. Hany Příleské. Úvodní projev přednesl generální ředitel společnosti pan Ing. Jan Spevák. Po projevu následovala prohlídka této nové výrobní technologie.

 


V souladu s firemní dlouhodobou podnikatelskou koncepcí vznikla potřeba najít inovativní řešení konstrukce betonových pražců a jejich výrobní technologie, umožňující vstup na nové trhy připravovaných vysokorychlostních železničních tratí a současně umožnit společnosti ŽPSV a.s. úspěšně konkurovat předním výrobcům pražců Evropy. Nová technologie musela splňovat i podmínku zvýšení efektivity výroby.
 

Projekt vznikl na základě vlastního vývoje ŽPSV a.s., a to nových typů pražců BC12 a B91T. Ke spolupráci bylo přizváno i  Vysoké učení technické v Brno a Výzkumný ústav železniční a.s..


Z pohledu technologické inovace byly provedeny v ŽPSV a.s. nejprve návrhy nových dvou typů forem a prototypové technologie zkušební kusové výroby v režii ŽPSV a.s. Výsledkem tohoto postupu byly funkční prototypy obou typů pražců vhodné pro certifikované zkoušky a položení do zkušebního úseku ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty v České republice.
 

Vedením společnosti bylo rozhodnuto podat žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) a přihlásit tento projekt do Operačního programu podnikání a inovace. 
 

Výběrové řízení bylo Společností připravováno ve spolupráci s poradenskou firmou Deloitte. Takto byla připravena “Studie proveditelnosti”, podána žádost na MPO ČR ve spolupráci s “Agenturou  pro podporu podnikání a investice CzechInvest”. Projekt byl pod číslem 1498 přijat a realizován pod názvem „Inovace výroby pražců pro vysokorychlostní železniční tratě“.


V rámci realizace projektu byla pořízena zcela nová výrobní technologie pro sériovou výrobu nově vyvinutých příčných betonových železničních pražců pro konvenční i vysokorychlostní tratě. Výroba bude realizována na technologické lince systémem karusel s uzavřeným oběhem krátkých čtyřnásobných ocelových forem. Linka byla pořízena nákupem od vítěze výběrového řízení, a to od firmy De Bonte, a byla modifikována do podmínek a podle požadavků ŽPSV a.s..  Součástí linky jsou i komory pro řízené zrání čerstvého betonu. Systém karusel je výhodný svou operativou,  vysokou produktivitou a kapacitou. Nově vyvinuté pražce splňují veškeré požadavky platných evropských standardů pro konvenční i vysokorychlostní tratě a provoz vozidel s vyššími hmotnostmi na nápravu. Proti stávajícímu výrobnímu sortimentu společnosti ŽPSV půjde o pražce jiného tvaru a s progresívním uspořádáním předpínací výztuže.


Součástí dodávky bylo kompletní strojní zařízení včetně forem. Stavební část zajiťovala f. ŽPSV a.s. prostřednictvím subdodavatelů. Využita byla stávající výrobní hala po nezbytných úpravách. Montáž linky započala v lednu 2015 a byla dokončena v květnu 2015. Montáži předcházela stavební příprava od října 2014.


Dalšími objekty a soubory realizovanými v rámci výše uvedeného projektu jsou nové mísící centrum (MC) na výrobu čerstvého betonu se dvěma planetovými míchačkami, pěti řadově uspořádanými zásobníky kameniva, čtyřmi zásobníky sypkých hmot. Dále je MC vybaveno řídícím systémem a recyklačním zařízením. MC umožňuje zimní provoz pomocí ohřevu záměsové vody a kameniva. Realizované byly nové skládkové plochy a skladovací technika včetně na zakázku vyrobeného portálového jeřábu a nové železniční vlečky. I tyto položky byly pořízeny v rámci výběrových řízení za podmínek stanovených v celkovém výše uvedeném projektu.


V současnosti je linka ve zkušebním provozu a vyrábí pražce pro zkušební úseky SŽDC.

 

Ing. Vladimír Láníček

inženýr technického rozvoje

 

forma před napnutím výztuže

 

forma před vyklopením

 

částečný pohled na linku

 

vyrobené pražce na expedičním dopravníku

 

mísící centrum se zakrytovanými zásobníky

 

nové skladovací plochy s portálovým jeřábem

 

Napsali o nás:

 

 

 

http://zlin.idnes.cz/firma-v-ostrohu-ma-novou-vyrobni-linku-dela-prazce-fw4-/zlin-zpravy.aspx?c=A150612_2169569_zlin-zpravy_ppr

http://www.vlakrevue.cz/kratce/155-zpsv-ma-novou-linku-na-vyrobu-prazcu-za-150-milionu-korun

http://www.stavebniserver.com/clanky/detail/zpsv_ma_novou_linku_na_vyrobu_prazcu_za_150_milionu_korun-6333869453/

http://www.svetprumyslu.cz/zpsv-ma-novou-linku-na-vyrobu-prazcu-za-150-milionu-korun/


» více novinek

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.