koleje

Kolejová deska ÖBB-PORR základní

Schéma

Schéma Kolejová deska ÖBB-PORR základní

Výrobní závody
Uherský Ostroh
Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
AZP 030-19 C 30/37-XC3, XF3 1,99 4953
Rozměry (cm)
LBH
51624023,5

Použití

Železobetonová nosná kolejová deska typu PORR s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic systém Vossloh 300 -1 je určena pro zabudování do tratí pevné jízdní dráhy systému ÖBB-PORR u železničních drah v majetku České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen železničních drah ČR).

Popis konstrukce:
Hlavním konstrukčním prvkem systému je pružně uložená nosná kolejová deska. Systém nosných kolejových panelů ÖBB-PORR vychází z 5,16 m dlouhých, nepředpjatě vyztužených železobetonových desek (prefabrikátů). Desky obsahují 8 párů integrovaných kolejových podpor typu Vossloh 300-1 v osové vzdálenosti 65 cm.
Spodní plocha panelu (desky) i stěny kónických otvorů trapézového průřezu sloužící k zalití betonem jsou k zajištění autonomnosti panelu pokryty dělicí elastickou vrstvou. Tato vrstva způsobuje snížení intenzity vibrací přenášených do podkladových vrstev (tlumení chvění šířícího se pevným materiálem).

Použití:
Nosná kolejová deska je určena pro zabetonování do systému pevné jízdní dráhy ÖBB-PORR pro všechna rychlostní pásma dle ČSN 73 6360-2:2007.

Poznámaka:
Konkrétní rozměry můžou být modifikovány dle projektu.

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2018 ŽPSV a.s.