koleje

Odvodňovací žlab s mříží koncový

Schéma

Schéma Odvodňovací žlab s mříží koncový

Výrobní závody
Litice, Uherský Ostroh
Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
TZM 301-19 C 35/45-XF4 0,3702 907
Rozměry (cm)
LBHH'
149,5706050,5

Použití

Odvodňovací žlaby s mříží jsou železobetonové prefabrikáty tvaru písmene U zakryté 3 kusy plastových nebo ocelolitinových mříží s únosnosti D400 dle ČSN EN 124. Kontaktní plochy uložení mříží jsou zpevněny ocelovými válcovanými profilem tvaru L. Prefabrikáty jsou určeny pro vytváření odvodňovacích žlabů vozovek pozemních komunikací, zejména před železničními přejezdy, pro parkovací a skladové plochy, překladiště a přístavy. Dílce jsou dimenzovány pro skupinu 4 (třída D400) dle ČSN EN 1433. U železničních přejezdů se doporučuje osazení odvodňovacích žlabů z důvodu zajištění stability podloží ve vzdálenosti min. 2,5 m od osy koleje. Odvodňovací žlab s mříží plně nahrazuje prahovou vpusť ev. č. 593 831 010 217. Tvoří doplněk běžného dílu odvodńovacího žlabu s mříží.

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2018 ŽPSV a.s.