koleje

Vtoková železobetonová trouba patková DN 800

Schéma

Schéma Vtoková železobetonová trouba patková DN 800

Výrobní závody
Nové Hrady
Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
TZP 021-19 C 50/60-XF4 0,5110 1250
Rozměry (cm)
LDtT'D'
100801719116

Použití

Jsou určeny pro ukončení trubních propustků na vtokové straně pod drážním nebo silničním tělesem. Železobetonové trouby patkové DN 800, 1000, 1200 včetně trub patkových vtokových a šikmých koncových jsou určeny pro stavby jedno a více otvorových propustků pod drážním tělesem. Vyhovují statickým účinkům od modelu zatížení 71 se součinitelem alfa = 1,21 a od modelu zatížení SW/2 dle ČSN EN 1991-2. Výška přesypávky (vzdálenost od rubové strany vrchlíku trouby ke spodní - úložné ploše pražce) činí pro 0,30 až 10,0m. Jedná se o duté dílce s vnitřním kruhovým průřezem ve spodní části opatřené rovnou úložnou plochou – patka trouby. Čela trub jsou opatřena tvarovanou polodrážkou, kdy vnější polodrážka tvoří tzv. hrdlo, které nevystupuje z vnějšího obrysu. Vnitřní polodrážka tvoří tzv. dřík. Vtokové ŽB trouby trouby patkové hrdlo nemají. Dokonalé těsnění spojů jednotlivých trub zajišťuje integrované pryžové těsnění zabudované v drážce po obvodu hrdla. Ve stěnách trub jsou zabudovány přepravní úchyty s kulovou hlavou odpovídající nosnosti a umožňující veškerou manipulaci ve svislé nebo vodorovné poloze při nakládce, otáčení pokládce a montáži. Pro měření a případné uzemnění bludných proudů jsou všechny trouby z vnější strany na vrchní straně uprostřed opatřeny závitovým přepravním úchytem, který je vodivě propojen s betonářskou výztuží trouby. ŽB trouby patkové se ukládají zpravidla na průběžný monolitický základ. Betonový základ usnadňuje vzájemné zasunutí trub. Únosnost ŽB trub patkových však umožňuje pokládat trouby i na zhutněnou vrstvu štěrkodrti nebo vrstvu vibrovaného štěrku nebo lze použít prefabrikované základy pro urychlení výstavby propustku, avšak pouze po individuálním statickém posouzení a schválení. Podmínky a způsoby založení upravuje mostní vzorový list MVL 649. železobetonové trouby patkové jsou vyráběny z betonu pevnostní třídy C 50/60, pro stupeň vlivu prostředí XC4, XD3, XF4, XA1.

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2018 ŽPSV a.s.