koleje

Přejezdová vozovka BRENS® varianta GRAND

Schéma

Schéma Přejezdová vozovka BRENS® varianta GRAND

Výrobní závody
Čerčany
Technické podmínky dodací
Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
ZV 031 -

Použití

BRENS - 200
Typová řada BRENS s označením BRENS - 200 je určena pro stavbu železničních přejezdů, pro plošné zádlažby kolejí, úrovňová křížení pozemních komunikací a tramvajových tratí s běžným silničním zatížením. Konstrukce je dimenzována pro všechny kategorie zatížení pozemních komunikací, přičemž pro zvýšení životnosti přejezdové vozovky se doporučujejejí využití pro kategorie zatížení pozemní komunikace B2 až G.

BRENS - 400
Typová řada BRENS SUPER s označením BRENS - 400 je určena pro stavbu železničních přejezdů a pro úrovňová křížení pozemních komunikací s tramvajovými tratěmi s vysokou intenzitou těžkých nákladních vozidel.BRENS 400 je též určena pro účelové komunikace, dopravní plochy vleček, staveništní přejezdy, tj. tam kde se předpokládá provoz vozidel s vyšším nápravovým nebo kolovým tlakem (např. kontejnerové terminály, přípstavy, hutě,lomy). BRENS 400 se doporučuje přednostně využít pro kategorie s extrémním a vysokým zatížením pozemní komunikace S až B2.

VARIANTA GRAND
Varianta GRAND obsahuje vnitřní a vnější železobetonové panely délky 1,50 m uložené pomocí kloubových ocelových nosičů na patách kolejnic tvaru S49, UIC 54, UIC 60, R65, NT1, NT 3, Ri60 (na zakázku lze upravit i pro jiné typy kolejnic). Libovolný druh příčného přažce s osovou vzdáleností rozdělení v koleji 600 mm. Vnější panely jsou ukládány na závěrné prahy BR 13 tvaru L v délkách od 1,20 m do 3,6 m. Závěrné prahy se doporučuje navrhovat s přesahem 0,60 m pro uchycení podélné fiace vozovky. Příslušenství obsahuje dílce pro ukončení přejezdové vozovky a její podélnou fixaci v koleji. Varianta GRAND je přednostně určena pro železniční přejezdy v rychlostním pásmu železnice RP 1 až RP 3, neboť umožňuje strojní podbití, strojní čištění štěrkového lože a opravu geometrické polohy koleje bez destrukce konstrukce vozovek vně koleje.

Sestava modulu přejezdové vozovky brens délky 1,2 m:
BRENS 200
- vnitřní BR 01 .. . 0 000 - 1 ks
- vnější BR 03 .. . 150 - 2 ks
- závěrný práh BR 13 00 0 ... - 2 ks

BRENS 400
- vnitřní BS 01 .. . 0 000 - 1 ks
- vnější BS 03 .. . 150 - 2 ks
- závěrný práh BR 13 00 0 ... - 2 ks

poznámka: tečky v označení dílce vyznačují variabilitu provedení ve vztahu ke svršku, délce, upřesnění se provádí na základě poptávky nebo vyplněním zadávacího listu na www.brens.cz závěrný práh br 13 se provádí s přesahem 0,60 m přes konstrukci přejezdové vozovky

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2018 ŽPSV a.s.