koleje

Zádlažbový panel ÚRTŘ vnější 240

Schéma

Schéma Zádlažbový panel ÚRTŘ vnější 240

Výrobní závody
Uherský Ostroh
Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
AZX 380-19 C 30/37-XF4 0,2860 700
Rozměry (cm)
LBH
239,78515

Použití

Železobetonová prefabrikovaná konstrukce ÚRTŘ slouží k vytváření železničních přejezdů a přechodů jednokolejných a vícekolejných tratí pro třídu dopravního zatížení: IV, V, VI s průměrnou denní intenzitou těžkých nákladních vozidel (TNV) menší jak 500 TNV podle ČSN 73 6114. Zádlažbové Panely vnitřní a vnější jsou dimenzovány na zatížení návrhovou nápravou 100 kN a jsou vyráběny v délkách 120, 180, 240 a 300 cm.. Vnější panely jsou kladeny na závěrné zídky BR 12, v mezikolejovém prostoru též na úložné prahy BR 14. Zádlažbové panely ÚRTŘ jsou vyráběny v obrácené poloze oproti zabudování což umožňuje pojížděnou plochu tvarovat pomocí matrice na povrch zvyšující součinitel tření a současně esteticky dotváří hotové přejezd nebo přechod. Proto je vhodné používat tyto panely jako přechody pro pěší. Panely se kladou na dřevěné průběžné a mezilehlé dřevěné opěrky z tvrdého dřeva pro kolejový svršek, tvořený pražci PB2, SB 6, SB 8, nebo na ocelové a oceloplastové stavitelné opěrky pro kolejový svršek, tvořený pražci B 03 a B 91, kdy jejich použití je podmíněno dodržením osové vzdáleností příčných pražců 600 mm s přesností 10 mm/bm přejezdu. Příčná stabilizace vnitřního panelu je zajištěna vložením vnitřní bokovnice z recyklované pryže, která současně vytváří žlábek pro okolek, u stavitelné oceloplastové podložky funkce příčné stabilizace plní samotná podložka. Na začátku a na konci jsou vnitřní panely fixovány proti podélnému posunu namontováním náběhových klínů s fixací podélného posunu. Manipulace s panely je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů, které jsou po montáži chráněny zašroubováním ocelových šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem.

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2018 ŽPSV a.s.