koleje

Zajišťovací sloupek pro konzolovou značku

Schéma

Schéma Zajišťovací sloupek pro konzolovou značku

Výrobní závody
Běstovice
Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
AZZ 410-19 C 25/30-XF1 0,0745 170
Rozměry (cm)
BHH'
30160100

Použití

Zajišťovací sloupek pro konzolovou značku, slouží k zajištění projektové prostorové polohy koleje, které je dáno zajištěním polohy osy koleje a výšky nivelety temene kolejnicového pásu na polohově a výškově zaměřenou zajišťovací značku typ KZA 4, stabilně osazenou na ocelovém prodlouženém sloupku. V horní části ocelového slopku jsou vytvořeny ve stěnách sloupku 2 otvory průměru 16 mm, které slouží na protažení ocelové kulatiny, sloužící pro manipulaci a zabudování s výrobkem. Spojnice těchto otvorů musí býty rovnoběžná s osou koleje. Otvor průměru 8 mm musí být na straně, přivrácené ke koleji a slouží k uchycení konzolové značky KZA 4.

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2018 ŽPSV a.s.