koleje

Železobetonový rám 200/90/150

Schéma

Schéma Železobetonový rám 200/90/150

Výrobní závody
-
Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
IZM 310/19.100 C 35/45-XF4 2,438 5973
Rozměry (cm)
LBHbh
14924014020090

Použití

Předpokládaná dostupnost v II. pololetí roku 2016

Železobetonové rámy světlosti 200/90, 200/120, 200/150, 200/180 jsou prostorové prvky pro inženýrské sítě pravoúhlého průřezu, vytvořené jako jeden celek a navržené jako průběžný prvek. Slouží především k vytváření železničních, ale i silničních propustků pro odvod vody. Prvky lze použít pro výšku nadnásypu 0,4 m až 7,0 m. Prvky jsou vyráběné v délkách 1,5 m, 1,75 m, 2,0 m. Jejich vzájemnou kombinací lze dosáhnout délky propustků v kroku 250 mm. Součástí systému ŽB prostorových prvků jsou i prvky, vytvářející kolmé a rovnoběžné křídla propustků. Římsové desky čel propustků se zhotovuje zpravidla monoliticky na stavbě. Čelní strany jednotlivých prostorových prvků jsou při montáži osazeny pryžovým těsněním za účelem vytvoření vodotěsného spoje pro zkušební tlak 50 kPa podle ČSN EN 1916. Vodotěsnosti se dosahuje vzájemným mechanickým sepnutím prvků mezi sebou pomocí zabudovaných stěnových patek a kotevních šroubů. Železobetonové rámy splňují technické požadavky, uvedené v „OTP pro železobetonové rámové prvky“.

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.