koleje

Železobetonový rám DZR 4

Schéma

Schéma Železobetonový rám DZR 4

Výrobní závody
Litice, Čerčany
Prohlášení o vlastnostech
  Technické podmínky dodací
  Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
  IZM 22/10 C 30/37-XF4 1,6000 4000
  Rozměry (cm)
  LBHbh
  73240313200260

  Použití

  Prvky DZR 4 slouží jako koncové prvky při vytváření propustků pro odvod vody nebo jednoduchých i zdvojených, málo frekventovaných podchodů s výškou nadloží min. 1,0 m až 7,0 m. Od prvků DZR 3 se liší poloviční skladební délkou a pouze jednostranným uzpůsobením pro zmonolitnění. Při dodržení podmínky zmonolitnění je možné použít tyto prvky přímo pod štěrkové lože tl. 0,55 - 1 m. Jsou dimenzovány pro pohyblivé zatížení, dané těžkým zatěžovacím vlakem ČSD-T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kNm-1. Manipulace a montáž je prováděna pomocí speciálních závěsných ok, osazovaných do předem připravených otvorů ve stěně rámu. Podmínky zabudování a používání jsou obsaženy v typovém podkladu "Prvky železničních rámových propustů sv. 200/260 - část B" z roku 1970.

  Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
  Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.