koleje

Železobetonový rám DZR 6

Schéma

Schéma Železobetonový rám DZR 6

Výrobní závody
Litice, Čerčany
Prohlášení o vlastnostech
  Technické podmínky dodací
  Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
  IZM 24/10 C 30/37-XF4 5,0000 12500
  Rozměry (cm)
  LBHbh
  178345330305280

  Použití

  Prvky DZR 6 slouží k vytváření montovaných rámových podchodů pro staniční zavazadlové tunely, pro podchody pro pěší a pro objekty k jiným účelům, a to pouze jednoduché. Jsou uzpůsobeny pro spojování zmonolitněním. Oproti prvku DZR 5 se liší svojí skladební délkou. Jsou dimenzovány pro zatížení stálé, dané tloušťkou štěrkového lože od 0,55 - 1,0 m a pohyblivé, dané těžkým zatěžovacím vlakem ČSD T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kN/m. Manipulace a montáž je prováděna pomocí speciálních závěsných ok, osazovaných do předem připravených otvorů ve stěně rámu. Podmínky zabudování a používání prvků jsou obsaženy v typovém podkladu "Prvky železničních rámových podchodů sv. 305/280 a 405/280 - část B" z roku 1971

  Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
  Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.