Career

Personnel policy2019-04-24T12:47:30+02:00

Personnel vision

Naším cílem je komunikativní a naslouchající společnost s preferencí stálého zdokonalování znalostí a dovedností zaměstnanců. Společnost, ve které je osobní úroveň jednotlivce důležitá pro její růst ve všech oblastech. Společnost, jenž si uvědomuje vzájemné závislosti a důležitost etiky ve veškerém podnikání.

Personnel policy

ŽPSV s.r.o., je perspektivní společností s připravovanou expanzí na zahraniční trhy. K 31.3.2019 zaměstnává přes 534 osob, z toho 73 zaměstnanců ve správní režii a 461 ve výrobě.

V minulých letech se podařilo zrealizovat celou řadu investic do výrobních zařízení, podařilo se získat evropské peníze pro zlepšení energetické bilance závodu Uherský Ostroh i pro další vzdělávání zaměstnanců. Profesní i osobní rozvoj zaměstnanců je pro nás důležitý a patří mezi priority. Spolupracujeme se studenty středních i vysokých škol, v době prázdnin i během školního roku.