Odvodňovací žlab s mříží koncový2024-06-17T06:30:15+02:00
Odvodňovací žlab s mříží koncový
Inženýrské
stavby

Odvodňovací žlab s mříží koncový

41 Litice

Odvodňovací žlab s mříží koncový
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
TZM 301-19150,87060C 35/45-XF40,3702907

Použití:

Odvodňovací žlaby s mříží jsou železobetonové prefabrikáty tvaru písmene U zakryté 3 kusy plastových nebo ocelolitinových mříží s únosnosti D400 dle ČSN EN 124. Kontaktní plochy uložení mříží jsou zpevněny ocelovými válcovanými profilem tvaru L. Prefabrikáty jsou určeny pro vytváření odvodňovacích žlabů vozovek pozemních komunikací, zejména před železničními přejezdy, pro parkovací a skladové plochy, překladiště a přístavy. Dílce jsou dimenzovány pro skupinu 4 (třída D400) dle ČSN EN 1433. U železničních přejezdů se doporučuje osazení odvodňovacích žlabů z důvodu zajištění stability podloží ve vzdálenosti min. 2,5 m od osy koleje. Odvodňovací žlab s mříží plně nahrazuje prahovou vpusť ev. č. 593 831 010 217. Tvoří doplněk běžného dílu odvodńovacího žlabu s mříží.