Kolejová deska ÖBB-PORR základní2024-06-17T06:30:15+02:00
Kolejová deska ÖBB-PORR základní
Kolejové dopravní stavby

Kolejová deska ÖBB-PORR základní

61 Uherský Ostroh

Kolejová deska ÖBB-PORR základní
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
AZP 030-1951624016C 30/37-XC3, XF31,994953

Použití:

Železobetonová nosná kolejová deska typu PORR s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic systém Vossloh 300 -1 je určena pro zabudování do tratí pevné jízdní dráhy systému ÖBB-PORR u železničních drah v majetku České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (dále jen železničních drah ČR).

Popis konstrukce:
Hlavním konstrukčním prvkem systému je pružně uložená nosná kolejová deska. Systém nosných kolejových panelů ÖBB-PORR vychází z 5,16 m dlouhých, nepředpjatě vyztužených železobetonových desek (prefabrikátů). Desky obsahují 8 párů integrovaných kolejových podpor typu Vossloh 300-1 v osové vzdálenosti 65 cm.
Spodní plocha panelu (desky) i stěny kónických otvorů trapézového průřezu sloužící k zalití betonem jsou k zajištění autonomnosti panelu pokryty dělicí elastickou vrstvou. Tato vrstva způsobuje snížení intenzity vibrací přenášených do podkladových vrstev (tlumení chvění šířícího se pevným materiálem).

Použití:
Nosná kolejová deska je určena pro zabetonování do systému pevné jízdní dráhy ÖBB-PORR pro všechna rychlostní pásma dle ČSN 73 6360-2:2007.

Poznámaka:
Konkrétní rozměry můžou být modifikovány dle projektu.
Pouze zakázková výroba se souhlasem firmy ÖBB-PORR.