Nástupištní dlažební deska VLsVP s přerušením2024-06-24T06:30:13+02:00
Nástupištní dlažební deska VLsVP s přerušením
Kolejové dopravní stavby

Nástupištní dlažební deska VLsVP s přerušením

31 Doloplazy

Nástupištní dlažební deska VLsVP s přerušením
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
HBB 112-1999.794.78C 30/37-XF40,07489180

Použití:

Je určena pro vrchní stavbu nástupišť v železničních zastávkách a stanicích, především v kombinaci s nástupištní hranou H130, dlažební desky musí být ukládány celoplošně na řádně zhutněnou spodní stavbu do jemné štěrkodrtě. Integrovaná vodící linie s funkcí varovného pásu (VLsVP) je zvláštní forma umělé vodící linie, která odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Zjednodušuje, zpřesňuje a zrychluje výstavbu nástupišť.
Velkoplošné dlažební desky lze s výhodou použít jak pro mimoúrovňová nebo ostrovní nástupiště výšky 550 mm, tak pro úrovňová nástupiště menších výšek. Manipulace s deskou se provádí závitovým závěsem upevněným v těžišti desky. Po osazení desky je závitové pouzdro zaslepeno šroubem s válcovou hlavou.