Nástupištní hrana H 130 R (s rektifikací)2022-08-12T06:39:12+02:00
Nástupištní hrana H 130 R (s rektifikací)
Kolejové dopravní stavby

Nástupištní hrana H 130 R (s rektifikací)

61 Uherský Ostroh, 12 Běstovice, 07 Čerčany, 31 Doloplazy, 51 Nové Hrady

Nástupištní hrana H 130 R (s rektifikací)
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHhH'
AZZ 450-19199,51001302512C 30/37-XF40,56661368

Použití:

Slouží k budování ostrovních a mimoúrovňových nástupišť bez konzolových desek. Oproti nástupištnímu bloku L májí rozšířenou nášlapnou plochu na šířku 250 mm s vytvořeným protiskluzovým dezénem. Prvek je možné doplnit o protihlukovou tvárnici z recyklované pryže, snižující hlukovou zátěž od projíždějících kolejových vozidel o hodnotu 2,5 až 3,1 dB. Zkosení svislé čelní plochy nástupištní hrany umožňuje stavbu nástupišť i v obloucích s převýšením. Vyhoví podmínkám pro min. vzdálenost převýšené koleje od hrany nástupiště (1,650+S) dle ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.

Nástupištní zídky jsou tvořeny ze za sebou pokládaných nástupištních hran H 130 R, kladených na desku z podkladního betonu pevnostní třídy C 12/15, minimální tloušťky 70 mm. Prefabrikáty jsou ve spodní části opatřeny trojicí rektifikačních šroubů, jejichž pomocí je lze přesně výškově rektifikovat. Jednotlivé bloky jsou spojovány pomocí šroubového spoje, tvořeného pásovinou žárově zinkovanou a šrouby s podložkami, které jsou zašroubovány do ocelových vložek (hmoždinek) s vnitřním závitem M 16. Tyto vložky jsou zabetonovány na rubové straně v horní části svislé rubové plochy. Po dokončení výškové rektifikace a vzájemného spojení se provede podlití prefabrikátů samozhutňujícím betonem přes 4 obdélníkové otvory v úložné desce prefabrikátu. V místech otvorů se též osazují kotevní trny, které zabraňují příčnému posunu prefabrikátů (zejména při provádění hutnění zásypové zeminy za rubem zídky). Prefabrikáty jsou opatřeny pryžovým těsněním z pryže EPDM, které zabraňuje vyplavování jemných částic zásypu za rubem zídky vlivem dešťových vod a vzniku poruch poklesem zádlažby nástupiště.

Prefabrikáty mají na rubové straně zabudovány úchyty pro manipulaci a pokládku. Prefabrikáty nástupištní zídky je nutné zasypat propustnou, nenamrzavou zeminou min. tloušťky 0,600  0,800 m pod horní plochu nástupiště. Je nutné zřídit odvodnění zemní pláně nástupiště, a to jejím vyspádováním minimálním sklonem 5% a případně zřízením trativodu s vyústěním do kanalizace nebo otevřené příkopy. Přesný způsob provedení odvodnění a skladbu konstrukčních vrstev nástupiště řeší realizační dokumentace stavby.