Zákrytová deska C desén kostka2023-09-13T07:22:47+02:00
Zákrytová deska C desén kostka
Kolejové dopravní stavby

Zákrytová deska C desén kostka

31 Doloplazy

Technické podmínky dodací

Prohlášení o shodě

Zákrytová deska C desén kostka
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHB'H'
IZX 413/1917713716906,75C 35/45-XF40,3494875

Použití:

Slouží k zakrytí tramvajových tratí o rozchodu 1 435 mm. Zákrytové desky C jsou určeny pro uložení mezi dva a více kolejových pásů pro osovou vzdálenost kolejových pásů 3000 mm. Jsou vhodné pro všechny druhy tramvajových svršků – kombinace různých pražců, kolejnic a upevnění. Zákrytové desky jsou dimenzovány na silniční zatížení automobilovým provozem podle ČSN 736114 a ČSN 730035, a to na tlak nápravy 110 kN. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.