Sloupek U-600 pro konzolovou zajišťovací značku ZZ12023-09-13T06:44:05+02:00
Sloupek U-600 pro konzolovou zajišťovací značku ZZ1
Kolejové dopravní stavby

Sloupek U-600 pro konzolovou zajišťovací značku ZZ1

31 Doloplazy

Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuHmot. (kg)
BHhH'
AZZ 414-1930016006001000C 25/30 XF1173,5

Použití:

Sloupek pro konzolovou zajišťovací značku slouží k zajištění projektové prostorové polohy koleje, které je dáno zajištěním polohy osy koleje a výšky nivelety temene kolejnicového pásu na polohově a výškově zaměřenou zajišťovací značku typ ZZ1, stabilně osazenou na ocelovém sloupku. V horní části ocelového slopku jsou vytvořeny ve stěnách sloupku 2 otvory průměru 16 mm, které slouží na protažení ocelové kulatiny, sloužící pro manipulaci a zabudování s výrobkem. Spojnice těchto otvorů musí býty rovnoběžná s osou koleje. Otvor průměru 8 mm musí být na straně přivrácené ke koleji a slouží k uchycení konzolové zajišťovací značky ZZ1.