Přejezdová vozovka BRENS varianta GRAND2024-06-24T06:30:19+02:00
Přejezdová vozovka BRENS varianta GRAND
Kolejové dopravní stavby

Přejezdová vozovka BRENS varianta GRAND

07 Čerčany

Přejezdová vozovka BRENS varianta GRAND
Obchodní značka
ZV 031

Použití:

BRENS – 200
Typová řada BRENS s označením BRENS – 200 je určena pro stavbu železničních přejezdů, pro plošné zádlažby kolejí, úrovňová křížení pozemních komunikací a tramvajových tratí s běžným silničním zatížením. Konstrukce je dimenzována pro všechny kategorie zatížení pozemních komunikací, přičemž pro zvýšení životnosti přejezdové vozovky se doporučujejejí využití pro kategorie zatížení pozemní komunikace B2 až G.

BRENS – 400
Typová řada BRENS SUPER s označením BRENS – 400 je určena pro stavbu železničních přejezdů a pro úrovňová křížení pozemních komunikací s tramvajovými tratěmi s vysokou intenzitou těžkých nákladních vozidel.BRENS 400 je též určena pro účelové komunikace, dopravní plochy vleček, staveništní přejezdy, tj. tam kde se předpokládá provoz vozidel s vyšším nápravovým nebo kolovým tlakem (např. kontejnerové terminály, přípstavy, hutě,lomy). BRENS 400 se doporučuje přednostně využít pro kategorie s extrémním a vysokým zatížením pozemní komunikace S až B2.

VARIANTA GRAND
Varianta GRAND obsahuje vnitřní a vnější železobetonové panely délky 1,50 m uložené pomocí kloubových ocelových nosičů na patách kolejnic tvaru S49, UIC 54, UIC 60, R65, NT1, NT 3, Ri60 (na zakázku lze upravit i pro jiné typy kolejnic). Libovolný druh příčného přažce s osovou vzdáleností rozdělení v koleji 600 mm. Vnější panely jsou ukládány na závěrné prahy BR 13 tvaru L v délkách od 1,20 m do 3,6 m. Závěrné prahy se doporučuje navrhovat s přesahem 0,60 m pro uchycení podélné fiace vozovky. Příslušenství obsahuje dílce pro ukončení přejezdové vozovky a její podélnou fixaci v koleji. Varianta GRAND je přednostně určena pro železniční přejezdy v rychlostním pásmu železnice RP 1 až RP 3, neboť umožňuje strojní podbití, strojní čištění štěrkového lože a opravu geometrické polohy koleje bez destrukce konstrukce vozovek vně koleje.

Sestava modulu přejezdové vozovky brens délky 1,2 m:
BRENS 200
– vnitřní BR 01 .. . 0 000 – 1 ks
– vnější BR 03 .. . 150 – 2 ks
– závěrný práh BR 13 00 0 … – 2 ks

BRENS 400
– vnitřní BS 01 .. . 0 000 – 1 ks
– vnější BS 03 .. . 150 – 2 ks
– závěrný práh BR 13 00 0 … – 2 ks

poznámka: tečky v označení dílce vyznačují variabilitu provedení ve vztahu ke svršku, délce, upřesnění se provádí na základě poptávky nebo vyplněním zadávacího listu na www.brens.cz závěrný práh br 13 se provádí s přesahem 0,60 m přes konstrukci přejezdové vozovky