Přejezdová vozovka BRENS varianta KORIDOR2024-06-17T06:30:15+02:00
Přejezdová vozovka BRENS varianta KORIDOR
Kolejové dopravní stavby

Přejezdová vozovka BRENS varianta KORIDOR

07 Čerčany

Přejezdová vozovka BRENS varianta KORIDOR
Obchodní značka
ZV 032

Použití:

BRENS – 200
Typová řada BRENS s označením BRENS – 200 je určena pro stavbu železničních přejezdů, pro plošné zádlažby kolejí, úrovňová křížení pozemních komunikací a tramvajových tratí s běžným silničním zatížením. Konstrukce je dimenzována pro všechny kategorie zatížení pozemních komunikací, přičemž pro zvýšení životnosti přejezdové vozovky se doporučujejejí využití pro kategorie zatížení pozemní komunikace B2 až G.

BRENS – 400
Typová řada BRENS SUPER s označením BRENS – 400 je určena pro stavbu železničních přejezdů a pro úrovňová křížení pozemních komunikací s tramvajovými tratěmi s vysokou intenzitou těžkých nákladních vozidel.BRENS 400 je též určena pro účelové komunikace, dopravní plochy vleček, staveništní přejezdy, tj. tam kde se předpokládá provoz vozidel s vyšším nápravovým nebo kolovým tlakem (např. kontejnerové terminály, přípstavy, hutě,lomy). BRENS 400 se doporučuje přednostně využít pro kategorie s extrémním a vysokým zatížením pozemní komunikace S až B2.

VARIANTA KORIDOR
Varianta KORIDOR obsahuje vnitřní a vnější železobetonové panely uložené pomocí kloubových ocelových nosičů na patách kolejnic tvaru S49, UIC 54, UIC 60, R65, NT1, NT 3, Ri60 (na zakázku i pro jiné typy kolejnic). Libovolný druh příčného přažce s osovou vzdáleností rozdělení v koleji 600 mm. Vnější panely jsou ukládány na závěrné prahy BR 13 tvaru L a v mezikolejovém prostoru na úložné práhy BR 14 v délkách od 1,20 m do 3,6 m. Závěrné a úložné prahy se doporučuje navrhovat s přesahem 0,60 m pro uchycení podélné fiace vozovky. Vnější panely v mezikolejovém prostoru se nvrhují v délkách odpovídajících osové vzdálenosti kolejni, přičemž se vytváří jedna styčná spára, kteráje vyplněna elastomerem. Příslušenství obsahuje dílce pro ukončení přejezdové vozovky a její podélnou fixaci v koleji. Varianta KORIDOR je přednostně určena pro železniční všechny vícekolejné přejezdy ve všech rychlostních pásmech železnice, tj. RP 0 až RP 3. Varianta KORIDOR umožňuje strojní podbití, opravu geometrické polohy koleje a sreojní čištění kolejového lože bezdestrukce konstrukce vozovek vně koleje. Varianta KORIDOR umožňuje stavbu zcela rozebiratelné konstrukce přejezdové vozovky a to v celém nebezpečném pásmu železničního přejezdu, tj. do vzdálenosti 2,50 m od osy koleje.

Sestava modulu přejezdové vozovky brens délky 1,2 m:
BRENS 200
– vnitřní BR 01 .. . 0 000 – 1 ks
– vnější BR 03 .. . 170 – 2 ks
– vnější BR 03 .. . xxx – 1 ks
– vnější BR 03 .. . xxx – 1 ks
– závěrný práh BR 13 00 0 … – 2 ks nebo – závěrný práh BR 14 00 0 … – 1 ks

BRENS 400
– vnitřní BS 01 .. . 0 000 – 1 ks
– vnější BS 03 .. . 170 – 2 ks
– vnější BS 03 .. . xxx – 1 ks
– vnější BS 03 .. . xxx – 1 ks
– závěrný práh BR 13 00 0 … – 2 ks nebo – závěrný práh BR 14 00 0 … – 1 ks

poznámka: tečky v označení dílce vyznačují variabilitu provedení ve vztahu ke svršku, délce, xxx je délka panelu závislá na osové vzdálenosti kolejí. upřesnění se provádí na základě poptávky nebo vyplněním zadávacího listu na www.brens.cz. závěrný práh br 13 se provádí s přesahem 0,60 m přes konstrukci přejezdové vozovky