Přejezdová vozovka BRENS varianta MINIMUM2024-06-17T06:30:15+02:00
Přejezdová vozovka BRENS varianta MINIMUM
Kolejové dopravní stavby

Přejezdová vozovka BRENS varianta MINIMUM

07 Čerčany

Přejezdová vozovka BRENS varianta MINIMUM
Obchodní značka
ZV 033

Použití:

BRENS – 200
Typová řada BRENS s označením BRENS – 200 je určena pro stavbu železničních přejezdů, pro plošné zádlažby kolejí, úrovňová křížení pozemních komunikací a tramvajových tratí s běžným silničním zatížením. Konstrukce je dimenzována pro všechny kategorie zatížení pozemních komunikací, přičemž pro zvýšení životnosti přejezdové vozovky se doporučujejejí využití pro kategorie zatížení pozemní komunikace B2 až G.

BRENS – 400
Typová řada BRENS SUPER s označením BRENS – 400 je určena pro stavbu železničních přejezdů a pro úrovňová křížení pozemních komunikací s tramvajovými tratěmi s vysokou intenzitou těžkých nákladních vozidel.BRENS 400 je též určena pro účelové komunikace, dopravní plochy vleček, staveništní přejezdy, tj. tam kde se předpokládá provoz vozidel s vyšším nápravovým nebo kolovým tlakem (např. kontejnerové terminály, přípstavy, hutě,lomy). BRENS 400 se doporučuje přednostně využít pro kategorie s extrémním a vysokým zatížením pozemní komunikace S až B2.

VARIANTA MINIMUM
Varianta MINIMUM obsahuje pouze vnitřní železobetonové panely uložené pomocí kloubových ocelových nosičů na patách kolejnic tvaru S49, UIC 54, UIC 60, R65, NT1, NT 3, Ri60 (na zakázku lze upravit i pro jiné typy kolejnic). Libovolný druh příčného přažce s osovou vzdáleností rozdělení v koleji 600 mm. Příslušenství obsahuje dílce pro ukončení přejezdové vozovky a její podélnou fixaci v koleji. Varianta MINIMUM je přednostně určena pro železniční přejezdy v rychlostním pásmu železnice RP 0 a RP 1 neboť neumožňuje strojní podbití a opravu geometrické polohy koleje bez destrukce konstrukce vozovek vně koleje.

Sestava modulu přejezdové vozovky brens délky 1,2 m:
BRENS 200
– vnitřní BR 01 .. . 0 000 – 1 ks
– vnější BR 03 .. . … – 0 ks
– závěrný práh BR 13 00 0 … – 0 ks

BRENS 400
– vnitřní BS 01 .. . 0 000 – 1 ks
– vnější BS 03 .. . … – 0 ks
– závěrný práh BR 13 00 0 … – 0 ks

poznámka: tečky v označení dílce vyznačují variabilitu provedení ve vztahu ke svršku, délce apod. upřesnění se provádí na základě poptávky nebo vyplněním zadávacího listu na www.brens.cz