Zakázková výroba betonových nástupištních přístřešků T a U2024-06-17T06:30:14+02:00
Zakázková výroba betonových nástupištních přístřešků T a U
Kolejové dopravní stavby

Zakázková výroba betonových nástupištních přístřešků T a U

41 Litice

Zakázková výroba betonových nástupištních přístřešků T a U
Obchodní značka
IZX 610/19

Použití:

Prefabrikované dílce pro vytváření jednoduchých a vysoce odolných nástupištních přístřešků. Stavebnicové uspořádání dílců umožňuje různé kompozice stavby, které vychází ze dvou základních půdorysných tvarů „T“ a „U“. Společnost ŽPSV a.s. vyrábí dva typy nástupištních přístřešků, které se liší mimo jiné typem střechy:

1) Nástupištní přístřešek s pultovou střechou, kterou tvoří železobetonový prefabrikát, typ krytiny musí splňovat požadavek na min. sklon střechy 7%
2) Nástupištní přístřešek s valbovou, jejíž nosnou část tvoří dřevěná konstrukce se záklopem, krytina podle požadavků odběratele (keramická, plechová bitumenová apod.). Tento typ lze uplatnit pouze pro typ přístřešku U, 2U.

Stavba přístřešku se provádí na předem položenou prefabrikovanou železobetonovou desku, která je součástí dodávky nebo na předem zhotovenou desku monolitickou nebo na betonové základové pasy, zhotovené stavbou..
Boční a zadní stěny jsou oboustranně opatřeny vlysy, vytvářející reliéf s hlubokým drsným dezénem tzv. antivandal nebo dezénem hrázděné zdivo. Dezén hrázděné zdivo je dodávan pouze se sedlovou střechou.
Nástupištní přístřešky lze doplnit různým mobiliářem (např. lavičky, vitríny, odpadkový koš) nebo osvětlením a to vždy na základě požadavků zákazníka, specifikovaných v projektové dokuemntaci. Stavbu nástupištních přístřešků dodáváme na klíč.