Mostní konstrukce a propustky2019-04-17T09:46:31+02:00
Mostní konstrukce a propustky

ŽPSV s.r.o. je tradiční dodavatel rámových konstrukcí mostních objektů a mostních nosníků pro vodorovné konstrukce mostních objektů rozpětí polí do 40 m.
Dodávky jsou směřovány jak na silniční tak i železniční stavby.

Nejvýznamnějšími zákazníky jsou ŘSD, SŽDC, SUS, dopravní podniky, kraje, obce i soukromí investoři.

Portfolio mostních konstrukcí tvoří:
– rámové a polo rámové konstrukce požadovaných rozměrů určené pro železniční i silniční stavby, zakrytí vodotečí
– mostní nosníky T, MK-T, I, VSTI železobetonové i předepjaté
– mostní nosníky deskové železobetonové i předepjaté
– segmenty lávek pro pěší a cyklisty
– prefabrikované klenbové a rámové mostní systémy ABM Mosty

Předpětí provádíme předem i dodatečně, případně kombinací obou typů předpětí.

K našim dodávkám zajišťujeme zpracování výrobně technické dokumentace, dopravu vyrobených dílců a jejich montáž. Pro výrobu dílců jsou využívány nejnovější poznatky z oboru včetně moderního technologického vybavení výrobních závodů. Veškeré dodávky splňují nejpřísnější požadavky kladené na konstrukce investory. Pro výrobu jsou používány pouze kvalitní materiály kontrolované a doložené v souladu s platnou legislativou.