Železobetonový rám DZR 42023-09-13T07:12:23+02:00
Železobetonový rám DZR 4
Mostní konstrukce a propustky

Železobetonový rám DZR 4

07 Čerčany, 41 Litice

Železobetonový rám DZR 4
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHbh
IZM 22/1073240313200260C 30/37-XF41,60004000

Použití:

Prvky DZR 4 slouží jako koncové prvky při vytváření propustků pro odvod vody nebo jednoduchých i zdvojených, málo frekventovaných podchodů s výškou nadloží min. 1,0 m až 7,0 m. Od prvků DZR 3 se liší poloviční skladební délkou a pouze jednostranným uzpůsobením pro zmonolitnění. Při dodržení podmínky zmonolitnění je možné použít tyto prvky přímo pod štěrkové lože tl. 0,55 – 1 m. Jsou dimenzovány pro pohyblivé zatížení, dané těžkým zatěžovacím vlakem ČSD-T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kNm-1. Manipulace a montáž je prováděna pomocí speciálních závěsných ok, osazovaných do předem připravených otvorů ve stěně rámu. Podmínky zabudování a používání jsou obsaženy v typovém podkladu „Prvky železničních rámových propustů sv. 200/260 – část B“ z roku 1970.