Železobetonový rám DZR 52023-09-13T07:12:31+02:00
Železobetonový rám DZR 5
Mostní konstrukce a propustky

Železobetonový rám DZR 5

07 Čerčany, 41 Litice

Železobetonový rám DZR 5
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHbh
IZM 23/10148345330305280C 30/37-XF44,100010300

Použití:

Prvky DZR 5 slouží k vytváření montovaných rámových podchodů pro staniční zavazadlové tunely, pro podchody pro pěší a pro objekty k jiným účelům, a to pouze jednoduché. Jsou uzpůsobeny pro spojování zmonolitněním. Jsou dimenzovány pro zatížení stálé, dané tloušťkou štěrkového lože od 0,55 – 1,0 m a pohyblivé, dané těžkým zatěžovacím vlakem ČSD-T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kN/m. Manipulace a montáž je prováděna pomocí speciálních závěsných ok, osazovaných do předem připravených otvorů ve stěně rámu. Podmínky zabudování a používání jsou uvedeny v typovém podkladu „Prvky železničních rámových podchodů sv. 305/280 a 405/280 – část B“ z roku 1971.