Železobetonový rám DZR 62023-09-13T07:12:39+02:00
Železobetonový rám DZR 6
Mostní konstrukce a propustky

Železobetonový rám DZR 6

07 Čerčany, 41 Litice

Železobetonový rám DZR 6
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHbh
IZM 24/10178345330305280C 30/37-XF45,000012500

Použití:

Prvky DZR 6 slouží k vytváření montovaných rámových podchodů pro staniční zavazadlové tunely, pro podchody pro pěší a pro objekty k jiným účelům, a to pouze jednoduché. Jsou uzpůsobeny pro spojování zmonolitněním. Oproti prvku DZR 5 se liší svojí skladební délkou. Jsou dimenzovány pro zatížení stálé, dané tloušťkou štěrkového lože od 0,55 – 1,0 m a pohyblivé, dané těžkým zatěžovacím vlakem ČSD T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kN/m. Manipulace a montáž je prováděna pomocí speciálních závěsných ok, osazovaných do předem připravených otvorů ve stěně rámu. Podmínky zabudování a používání prvků jsou obsaženy v typovém podkladu „Prvky železničních rámových podchodů sv. 305/280 a 405/280 – část B“ z roku 1971