Železobetonový rám DZR 82023-09-13T07:12:55+02:00
Železobetonový rám DZR 8
Mostní konstrukce a propustky

Železobetonový rám DZR 8

07 Čerčany, 41 Litice

Železobetonový rám DZR 8
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHbh
IZM 26/10178445340405280C 35/45-XF46,350015900

Použití:

Prvky DZR 8 slouží k vytváření montovaných rámových podchodů pro staniční zavazadlové tunely, pro podchody pro pěší a pro objekty k jiným účelům, a to pouze jednoduché. Jsou uzpůsobeny pro spojování zmonolitněním. Oproti prvku DZR 7 se liší svojí skladební délkou. Jsou dimenzovány pro zatížení stálé, dané tloušťkou štěrkového lože od 0,55 – 1,0 m pohyblivé, dané těžkým zatěžovacím vlakem ČSD T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kN/m. Manipulace a montáž je prováděna pomocí speciálních závěsných ok, osazovaných do předem připravených otvorů ve stěně rámu. Podklady pro používání prvků jsou obsaženy v typovém podkladu „Prvky železničních rámových podchodů sv. 305/280 a 405/280 – část B“ z roku 1971