Nástupištní blok L130/2 KDL2023-09-13T06:37:26+02:00
Nástupištní blok L130/2 KDL

{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“6. 9. 2023 8:42:17″,“LN ID DOC – klic k priloham“:{„attachments“:[],“ps“:[],“plv“:[],“tpd“:[],“designs“:[{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“6. 9. 2023 14:19:39″,“LN ID DOC – klic k priloham“:[],“LN ID DB – klic k priloham“:“C12569F20051A984″,“LN ID VYROBKU“:“644FC84A744BC4B3C1258A2200226408″,“Nazev v\u00fdkresu“:“N\u00e1stupi\u0161tn\u00ed blok L130\/2 KDL“,“Za lomitkem“:“\/1″,“Vydani“:“1″,“Nazev v\u00fdrobku“:“N\u00e1stupi\u0161tn\u00ed blok L130\/2 KDL“,“JKPOV v\u00fdrobku“:“592121719092010″},{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“6. 9. 2023 14:20:16″,“LN ID DOC – klic k priloham“:[],“LN ID DB – klic k priloham“:“C12569F20051A984″,“LN ID VYROBKU“:“644FC84A744BC4B3C1258A2200226408″,“Nazev v\u00fdkresu“:“N\u00e1stupi\u0161tn\u00ed blok L130\/2 KDL“,“Za lomitkem“:“\/2″,“Vydani“:“1″,“Nazev v\u00fdrobku“:“N\u00e1stupi\u0161tn\u00ed blok L130\/2 KDL“,“JKPOV v\u00fdrobku“:“592121719092010″}]},“LN ID DB – klic k priloham“:“C12569F20051A984″,“N\u00e1zev v\u00fdrobku“:“N\u00e1stupi\u0161tn\u00ed blok L130\/2 KDL“,“JKPOV“:“592121719092010″,“OBchodn\u00ed zna\u010dka“:“AZZ 92-19.010″,“Z\u00e1vody (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:““,“Attributy (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:“Katalog“,“V\u00fdrobek popis CZ“:“Ur\u010den\u00ed a pou\u017eit\u00ed \rN\u00e1stupi\u0161tn\u00ed bloky L130\/2 KDL jsou ur\u010deny pro spodn\u00ed stavbu n\u00e1stupi\u0161\u0165 ve stanic\u00edch a zast\u00e1vk\u00e1ch \u017eelezni\u010dn\u00edch trat\u00ed. N\u00e1stupi\u0161tn\u00ed bloky nahrazuj\u00ed n\u00e1stupi\u0161tn\u00ed z\u00eddku SUDOP (\u00falo\u017en\u00e9 bloky U65, U85, U95, n\u00e1stupi\u0161tn\u00ed tv\u00e1rnice Tischer, v\u00fdpl\u0148ov\u00e9 desky D1, D2, D3).\rBloky se kladou na vrstvu podkladn\u00edho betonu tl. 100 mm. Manipulace je prov\u00e1d\u011bna pomoc\u00ed p\u0159epravn\u00edch \u00fachyt\u016f. V horn\u00ed \u010d\u00e1sti rubov\u00e9 plochy maj\u00ed zabudov\u00e1ny ocelov\u00e9 hmo\u017edinky pro spojen\u00ed dvou sousedn\u00edch blok\u016f pomoc\u00ed p\u00e1soviny a \u0161roub\u016f M16 a d\u00e1le jsou zde pouzdra pro rektifikaci lomen\u00e9 konzolov\u00e9 desky. N\u00e1stupi\u0161tn\u00ed bloky L130\/2 KDL maj\u00ed b\u00fdt p\u0159ednostn\u011b pou\u017e\u00edv\u00e1ny pro ukl\u00e1d\u00e1n\u00ed lomen\u00fdch konzolov\u00fdch desek.\rUr\u010den\u00ed a pou\u017eit\u00ed „,“V\u00fdrobek popis SK“:““,“V\u00fdrobek popis EN“:““,“V\u00fdrobek popis DE“:““,“V\u00fdrobek popis FR“:““,“VyrUrceniAPouzitCZ“:““,“VyrUrceniAPouzitSK“:““,“VyrUrceniAPouzitEN“:““,“VyrUrceniAPouzitDE“:““,“VyrUrceniAPouzitFR“:““,“VyrNazevCZ“:““,“VyrNazevSK“:““,“VyrNazevEN“:““,“VyrNazevDE“:““,“VyrNazevFR“:““,“Beton“:““,“ObjemPrvku“:““,“HmotnostPrvku“:““,“L“:“99″,“B“:“100″,“H“:“130″,“T“:““,“D“:““,“R“:““,“l“:““,“b“:““,“h“:““,“t“:““,“d“:““,“r“:““,“L'“:““,“B'“:““,“H'“:““,“T'“:““,“D'“:““,“R'“:““,“Skupina (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:““}