Reference

Ostrava Airport Multimodal Park Mošnov objekty SO 01
2019
2020-05-27T12:35:14+02:00

Project Description

Ostrava Airport Multimodal Park Mošnov objekty SO 01

Skladovací hala

Půdorys / Půdorysná plocha:
504 x 97 m / 48 924 m2

Termín montáže:
I. Etapa červen – srpen, II. Etapa – říjen až listopad 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Roman Stejskal
Příprava stavby: Alena Navrátilová

Pokračování realizace unikátního logistického areálu, který je napojen jak na leteckou, tak i automobilovou dopravu a železnici. Toto napojení poskytuje budoucím nájemníkům ideální variabilitu dopravy zboží a nemá v České republice zatím obdoby. Naše dodávky navazovaly na předchozí etapy, jejichž provoz byl slavnostně zahájen za účasti zástupců investora a politických špiček regionu.

Dne 20.6.2019 nám bylo ctí zúčastnit se slavnostního otevření I. Etapy logistického centra Ostrava Airport Multimodal Park.

Po úvodním proslovu pana Petra Kaliny – statutárního ředitele společnosti Concens Investments jsme měli možnost shlédnout krátké video o celém projektu a jeho budoucím dokončení.

Jedná se o unikátní projekt, který bude v budoucnu napojen nejen na automobilovou dopravu, ale zejména na mezinárodní leteckou dopravu a železnici. Přímo v areálu bude železniční vlečka. Po dokončení se bude jednat o největší logistický areál s těmito parametry ve střední Evropě.

Společnost ŽPSV dodávala nosnou konstrukci I. Etapy, která byla slavnostně otevřena a zároveň již stavíme II. Etapu.

Video Česká televize – slavnostní otevření I. Etapy logistického centra Ostrava Airport Multimodal Park

Project Details

Categories: