Reference

Zřízení zkušebního úseku nízké protihlukové clony u zastávky Moravská
2018
2019-07-26T07:15:22+02:00

Project Description

Zřízení zkušebního úseku nízké protihlukové clony u zastávky Moravská

Rok realizace: 2017

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zhotovitel a dodavatel: ŽPSV a.s.

Zahájení zkušebního provozu 1. 11. 2017

Nízké protihlukové clony (též NPC) SILEN šikmé slouží ke snížení šíření hluku z prostoru tramvajových tratí. Prvky se pokládají co nejtěsněji k technickou normou stanovenému průjezdnému průřezu. Jedná se o železobetonový prefabrikát, který je na straně přilehlé ke koleji je opatřen mezerovitou pohltivou vrstvou.

Dílce se kladou na zhutněný vyrovnaný podsyp nebo zhutněný podkladní beton, styčná spára mezi dílci je utěsněna pryžovým profilem. Vzájemná poloha dílců je fixována zapuštěnými pryžovými čepy v horní části dílců. Každý dílec je opatřen závitovými pouzdry (úchyty) pro manipulaci při montáži.

Skladebná délka prvku je 2m a výška 1,4m. Výška viditelné nadzemní části může ovšem být od 1,0 do 1,4m – záleží na hloubce uložení. Hmotnost jednoho prvku je 1405kg.

Útlum 8dB až 10dB.

Project Details