Zakázková výroba lodžiových prefabrikátů2022-08-12T06:30:57+02:00
Zakázková výroba lodžiových prefabrikátů
Pozemní
stavby

Zakázková výroba lodžiových prefabrikátů

07 Čerčany, 31 Doloplazy, 51 Nové Hrady, 61 Uherský Ostroh

Zakázková výroba lodžiových prefabrikátů
Obchodní značkaRozměry (cm)Hmot. (kg)
LBH
ZV 008stěnový panel 92-97,5 stropní panel 359 zábradlí 341stěnový panel 14 stropní panel 139-148 zábradlí 60stěnový panel 279 stropní panel 12-14 zábradlí 105stěnový panel 895 stropní panel 1518 zábradlí 484

Použití:

Modulové rozpětí lodžiových dílců je vázáno na modulovou síť příčných nosných stěn stávajícího objektu. V souladu s dispozičním řešením jednotlivých sekcí objektu dochází k případnému soustředění více lodžií vedle sebe, modulová osa je vždy shodná s osou nosné příčné konstrukce. V případě lodžie přiléhající ke štítu objektu je nutno posunout modulovou osu jedné lodžie nebo celé skupiny lodžií o určitou vzdálenost z modulové osy nosné konstrukce s ohledem na výrobu, montáž a zejména kotvení lodžiových dílců do budovy. Lodžie tvoří plošné nebo prostorové dílce vzájemně kladené na sebe, s vlastní základovou konstrukcí upravenou tak, aby osa ložné spáry pro osazení prvního dílce byla v úrovni toho nadzemního podlaží, ve kterém se nachází 1. balkon. Vertikálně jsou dílce skládány tak, aby úroveň podlahy lodžiového dílce byla v úrovni podlahy běžného podlaží. Záměna otevřeného balkonu za uzavřenější lodžií byla posouzena jednak z hlediska denního osvětlení přilehlých obytných místností, tak i z hlediska urbanistického členění a vzájemného zastínění několika podlaží lodžií nad sebou. Jako optimální se jeví hloubka lodžie cca 1200 mm (stanovena propočtem).