Nízká protihluková clona SILENT šikmá2023-11-24T07:25:34+01:00
Nízká protihluková clona SILENT šikmá
Snižování hluku a vibrací

Nízká protihluková clona SILENT šikmá

61 Uherský Ostroh

Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHb
IZX 575/19.100199,56714020C30/37 - XF40,6511m31405

Použití:

Nízké protihlukové clony (též NPC) SILEN slouží ke snížení šíření hluku z prostoru tramvajových tratí. Prvky se pokládají co nejtěsněji k technickou normou stanovenému průjezdnému průřezu. Jedná se o železobetonový prefabrikát. Na straně přilehlé ke koleji je opatřen pohltivou vrstvou z mezerovitého betonu nebo recyklované pryže.

Dílce se kladou na zhutněný vyrovnaný podsyp nebo zhutněný podkladní beton, styčná spára mezi dílci je utěsněna pryžovým profilem. Vzájemná poloha dílců je fixována zapuštěnými pryžovými čepy v horní/dolní části dílců. Každý dílec je opatřen závitovými pouzdry (úchyty) pro manipulaci při montáži.