Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT s nouzovým průchodem HOPKIRK2023-11-24T07:23:21+01:00
Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT s nouzovým průchodem HOPKIRK
Snižování hluku a vibrací

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT s nouzovým průchodem HOPKIRK

07 Čerčany

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT s nouzovým průchodem HOPKIRK
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonu
LBHB'
IZX 350/19395, 59511, 24, 37min 25011C 30/37-XF4

Použití:

Stěnové protihlukové panely typu HOPKIRK slouží pro snadný a rychlý prostup protihlukovou stěnou pro pracovníky IZS v případě mimořádných událostí. Běžně používaná řešení, kde prostup je trvalý a umožňuje nedovolený přístup osob do prostoru kolejí (únikové dveře, přesahy stěn apod.), vzniká prostup prořezáním nosné výztuže po stranách a v horní části obvodu a vytlačením (vyklopením) vyřezané části panelu směrem ke koleji. Vyklopená část vytvoří ze strany koleje rampu. Slouží ke stavbě protihlukových stěn v místech, kde je požadován nouzový únik podle schválené projektové dokumentace stavby příslušné protihlukové stěny. Protihlukový stěnový panel typ HOPKIRK je variantou protihlukových panelů vyráběných společností ŽPSV a dodávaných pod obchodními názvy:
1. protihlukový stěnový panel odrazivý (soklový) – bez akustického prvku
2. protihlukový panel SILENT – kde akustický prvek (obklad) tvoří mezerovitý beton
3. protihlukový panel PHS2 – kde akustický prvek (obklad) tvoří tvárnice z recyklované pryže
4. a jejich vzájemné kombinace – jednostranný, oboustranný, rozdílné materiály výšky a tvaru dézénů akustických prvků apod.
Protihlukové stěnové panely typ HOPKIRK se vyrábí v délkách 3950 mm a 5950 mm pro osovou vzdálenost 4 m (4,1 m pro ŽB sloupy typ PHS 2) a 6 m (6,1 m pro ŽB sloupy typ PHS 2) a výšky 2,5 m. Tloušťka nosného železobetonového panelu je 110 mm. Panel má integrovaný soklový panel standardní výšky 0,5 m. Výšku lze podle požadavku projektové dokumentace měnit.