Betonové svodidlo BSV typ ŽPSV 110/O-K2022-08-08T06:43:03+02:00
Betonové svodidlo BSV typ ŽPSV 110/O-K
Silniční dopravní stavby

Betonové svodidlo BSV typ ŽPSV 110/O-K

61 Uherský Ostroh, 41 Litice, 07 Čerčany

Betonové svodidlo BSV typ ŽPSV 110/O-K
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHbL'B'H'
ABH 202-193996411028961590C 30/37-XF40,90802230

Použití:

Betonová svodidla BSV typu ŽPSV patří k silničním záchytným systémům, které jsou instalovány na krajnici nebo ve středním dělícím pásu pozemní komunikace (silnice, dálnice, mosty apod.). Účelem svodidel je zadržet a přesměrovat neovládané vozidlo při zajištění přiměřené bezpečnosti cestujících ve vozidle a jiných uživatelů pozemní komunikace. Vyrábí se jako svodidla oboustranná, výšky 1100 mm pro úroveň zadržení H4a a výšky 1200 mm pro úroveň zadržení H4b a jako svodidla jednostranná výšky 1200 mm pro úroveň zadržení H2. Betonová svodidla BSV typu ŽPSV jsou svodidla s volným zámkem vycházející z tvaru New Jersey. Kromě základního, běžného svodidla jsou vyráběna také svodidla koncová, která jsou určena pro začátek a konec svodidlové stěny a svodidla přechodová, která jsou určena pro přechod na ocelové svodidla nebo betonová svodidla jiné výšky.
Nosný systém svodidla tvoří průběžné ocelové pruty z betonářské oceli B500B, které jsou přivařeny na ocelové zámky umístěné na koncích svodidla. Ocelový zámek je tvořen C profilem vyrobeným z ocelové trubky. Spojovací profil, svorník tvaru „brýlí“, je vytvořen ze dvou ocelových trubek, vzájemně spojených ocelovým plechem. Ocelové zámky a svorníky umožňují snadné spojování a rozpojování. Tento způsob spoje velmi usnadňuje montáž a demontáž kteréhokoliv svodidla, případně celého úseku. Ocelový zámek umožňuje sestavovat svodidla o minimálním poloměru oblouku 57 m pro oboustranná svodidla a pro jednostranná svodidla 30 m pokud je střed poloměru na lícní straně svodidla a 35 m pokud je střed poloměru za rubovou stranou svodidla.
Se svodidly je manipulováno pomocí zvedacích zařízení, obvykle jeřábů, a to s použitím textilních závěsů, které jsou provlečeny za krajní odvodňovací otvory nebo pomocí ocelových lan a tyčí skrz otvory, zřízených v horní třetině svodidla.