Prvek stabilní vodící stěny P32024-04-16T06:53:15+02:00
Prvek stabilní vodící stěny P3
Silniční dopravní stavby

Prvek stabilní vodící stěny P3

61 Uherský Ostroh, 07 Čerčany

Prvek stabilní vodící stěny P3
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHhL'B'H'
ABH 53-1920045506101127C 30/37-XF40,1740418

Použití:

Účelem stabilních vodících stěn je za určitých dopravně rychlostních podmínek dočasně opticky a fyzicky oddělit nebo rozdělit dopravní prostor (vozovku, parkoviště atd.). Mohou být použity i pro trvalé oddělení dopravy od klidových prostor nebo od parkovacích ploch či k vytváření dopravních ostrůvků a ostrovů. Stabilní vodící stěny lze použít tam, kde není normami a předpisy vyžadováno svodidlo nebo dočasné svodidlo a kde dovolená rychlost nepřesahuje 50 km/h. Na začátku a na konci vodící stěny musí být osazen náběhový dílec s výjimkou míst, která neumožňují náraz vozidla jedoucího po přilehle komunikaci. Prvky jsou vzájemně spojovány pomocí ocelového zámku, který úmožňuje vzájemné směrové a výškové natočení prvků. V souladu s TP 156 jsou prvky stabilní vodící stěny posouzeny na tahovou únosnost 50 kN jak pro zámek, tak i průběžnou tahovou výztuž. Ve spodní ploše má podélné a příčné kanály, které slouží k odvodnění popř. k vedení kabelů. Pro případ požadované montáže ochranného zábradlí lze prvky stabilní vodící stěny opatřit při výrobě dodatečným ocelovým spojem M16. Spojovací prvky a zábradlí nejsou součástí dodávky prvků vodících stěn. Lze je objednat samostatně. Příčné kanály lze také využít pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Specifické podmínky použití stanovují TP 156 Vodící stěny.