Blah

Historie2019-04-04T10:20:00+02:00

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Původní podnik byl založen v roce 1952 v Praze pod jménem „Podnik pro lomy a štěrkovny“, čemuž také odpovídalo jeho primární poslání.
Cestu k budování jednoho z největších výrobců betonové prefabrikace v České republice nastoupil prakticky v roce 1955, kdy byly vyrobeny první
železobetonové železniční pražce, které tvoří po celou historii firmy základní nosnou páteř její činnosti. Obnova a modernizace tratí tehdejšího
Československa vytvářela příznivé prostředí pro uplatnění výrobků firmy a toto umožnilo následnou významnou expanzi.

1966 – pražec SB 4 ~ 1967 – pražec SB 5 ~ 1971 – pražec SB 6 ~ 1981 – pražec SB 8 ~ 1990 – prodej závodu Čerčany ~ 16. dubna 1992 – došlo ke vzniku
privátní akciové společnosti ~ 1994 – pražec B 91 S ~ 1995 – pražec VPS, vyčlenění vlastněných lomů do samostatné společnosti ŽPSV Štěrkovny
a pískovny Uh. Ostroh ~ 1997 – získání certifikátu ČSN ISO 9002 ~ 2000 – pronájem lomu Litice, koupení závodu Čerčany, koupení závodu Litice
2001 – zakoupení lomu Litice ~ 2002 – vybudování výrobní linky předem předpjatých nostníků z lanobetonu v závodě Litice ~ 2003 – došlo ke vstupu
nového zahraničního strategického partnera – španělské skupiny Obrascón Huarte Lain S.A. ~ 2005 – pražec B 355.3 U60M pro PJD ~ 2007 – pražec B 03
2008 – pražec BV 08 2015 – pražec B 91 T a BC 12 ~ 2018 – došlo ke změně majoritního akcionáře společnosti – Leonhard Moll AG

HISTORIE ANEB JAK TO VŠECHNO ZAČALO

V rámci nové organizace Ministerstva dopravy, tvořené koncem roku 1952, byly vyčleněny z Českých drah kamenolomy, vyrábějící převážně železniční
štěrky a začleněny k 1. říjnu 1952 do nově založeného „Podniku pro lomy a štěrkovny“ se sídlem v Praze.

Základem podniku byla lomařská činnost. Železniční kamenolomy byly do 30. září 1952 decentralizovány, jejich provoz vedl buď nájemce nebo
traťová distance, případně traťmistrovské okrsky. Některé z kamenolomů byly provozovány pouze sezónně, a to v zimním období k udržení odborných
kádrů pro údržbu železničního svršku. Celkový počet převzatých kamenolomů dosáhl 21, z toho pět bylo později zrušeno – Podbrezová, Kralovany,
Skládaná Skála, Žandov a Javornice a lomy – Rejta a Brniště byly nově vybudovány.

Kamenolomy po převzetí od traťových distancí nedoznaly podstatnější modernizaci.

Podnik s původním názvem „Železniční podnik pro lomy a štěrkovny“ byl založen s přímou podřízeností Ústřední správě 20, tj. Ústřední správě
národního hospodářství. Ve své struktuře jako specializovaná výrobní jednotka v oboru prefabrikace prvků železničního stavebnictví a výroby
železničních štěrků byl vytvořen sdružením železničních kamenolomů. Rozkazem Ministerstva železnic č. 71 mn ze dne 15. července 1953 byl s účinností
od 1. října 1953 zřízen podnik Průmyslová výroba
železničního stavebnictví a dosavadní název Železniční podnik pro lomy a štěrkovny
byl zrušen.
.