koleje

 

Stavba Zimního stadionu ŠKODA ICERINK v Praze Strašnicích získala titul STAVBA ROKU 2018 v soutěži Stavba roku 2018.

Na tuto stavbu naše společnost dodala skeletovou konstrukci včetně montáže.

 

!! VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE !!

 

VÝZNAMNÝ DODAVATEL V OBORU DOPRAVNÍHO A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

ŽPSV s.r.o. je společnost s dlouholetou historií. Je jedním z největších dodavatelů betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb aj.

Postupem let se výrazně rozšířil sortiment i objem výroby společnosti, která se pohybuje v České republice mezi předními dodavateli betonového zboží i železobetonových konstrukcí.

Ve svých čtyřech výrobních závodech a dvou provozech včetně zahraničí, společnost ŽPSV dodává zboží a služby za více ne 1,000 mil. Kč/ročně.

Původní podnik byl založen v Praze r. 1952 pod jménem "Podnik pro lomy a štěrkovny", kde kromě kamenolomů byly i malé provozy betonárek a lomařských provozů v Čechách a na Slovensku. První železobetonové pražce, které se staly nosným programem společnosti, podnik vyrobil až v r. 1955. Od svého založení doznala společnost mnoho organizačních změn a pod značkou ŽPSV je společnost známa od roku 1963.

 

 

  

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.