O společnosti

Představení společnosti2023-09-12T10:30:35+02:00

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

ŽPSV s.r.o. je společnost s více než sedmdesátiletou historií. Je tradičním dodavatelem betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravní
(železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb aj.

Postupem let se výrazně rozšířil sortiment i objem výroby společnosti, která se pohybuje v České republice mezi předními dodavateli betonového
zboží i železobetonových konstrukcí.

Ve svých osmi výrobních závodech a dvou provozech včetně zahraniční společnost ŽPSV, dodává zboží a služby za více
než 1 800 mil. Kč/ročně. Původní podnik byl založen v Praze r. 1952 pod jménem „Podnik pro lomy a štěrkovny“, kde kromě kemenolomů byly i malé
provozy betonárek a lomařských provozů v Čechách a na Slovensku.

První železobetonové pražce, které se staly nosným programem společnosti, podnik vyrobil až v r. 1955. Od svého založení doznala společnost
mnoho organizačních změn a pod značkou ŽPSV je společnost známa od roku 1963.

HISTORIE

Původní podnik byl založen v roce 1952 v Praze pod jménem „Podnik pro lomy a štěrkovny“, čemuž také odpovídalo jeho primární poslání.
Cestu k budování jednoho z největších výrobců betonové prefabrikace v České republice nastoupil prakticky v roce 1955, kdy byly vyrobeny první
železobetonové železniční pražce, které tvoří po celou historii firmy základní nosnou páteř její činnosti. Obnova a modernizace tratí tehdejšího
Československa vytvářela příznivé prostředí pro uplatnění výrobků firmy a toto umožnilo následnou významnou expanzi.

1966 – pražec SB 4 ~ 1967 – pražec SB 5 ~ 1971 – pražec SB 6 ~ 1981 – pražec SB 8 ~ 1990 – prodej závodu Čerčany ~ 16. dubna 1992 – došlo ke vzniku
privátní akciové společnosti ~ 1994 – pražec B 91 S ~ 1995 – pražec VPS, vyčlenění vlastněných lomů do samostatné společnosti ŽPSV Štěrkovny
a pískovny Uh. Ostroh ~ 1997 – získání certifikátu ČSN ISO 9002 ~ 2000 – pronájem lomu Litice, koupení závodu Čerčany, koupení závodu Litice
2001 – zakoupení lomu Litice ~ 2002 – vybudování výrobní linky předem předpjatých nostníků z lanobetonu v závodě Litice ~ 2003 – došlo ke vstupu
nového zahraničního strategického partnera – španělské skupiny Obrascón Huarte Lain S.A. ~ 2005 – pražec B 355.3 U60M pro PJD ~ 2007 – pražec B 03
2008 – pražec BV 08 ~ 2015 – pražec B 91 T a BC 12 ~ 2018 – došlo ke změně majoritního akcionáře společnosti – Leonhard Moll AG