O společnosti

Organizační struktura a management2023-10-23T10:37:08+02:00

Ing. Tomáš Opletal, MBA
generální ředitel, jednatel

Bc. Jiří Pelant
ekonomický ředitel, jednatel