O společnosti

Organizační struktura a management2023-01-30T13:00:32+01:00

Ing. Tomáš Opletal, MBA
generální ředitel, jednatel

Bc. Jiří Pelant
ekonomický ředitel, jednatel

Ing. Jan Salaj
technický ředitel

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA