O společnosti

Organizační struktura a management2019-07-17T06:38:36+00:00

Ing. Tomáš Opletal, MBA
generální ředitel, jednatel

Ing. Jan Salaj
technický ředitel

Bc. Jiří Pelant
ekonomický ředitel

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA