O společnosti

Organizační struktura a management2021-04-01T07:45:20+02:00

Ing. Tomáš Opletal, MBA
generální ředitel, jednatel

Ing. Jan Salaj
technický ředitel

Bc. Jiří Pelant
ekonomický ředitel, jednatel

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA