O společnosti

Organizační struktura a management2024-01-10T13:03:41+01:00

Ing. Tomáš Opletal, MBA
generální ředitel, jednatel

Bc. Jiří Pelant
ekonomický ředitel, jednatel