O společnosti

Organizační struktura a management2023-02-23T10:29:26+01:00

Ing. Tomáš Opletal, MBA
generální ředitel, jednatel

Bc. Jiří Pelant
ekonomický ředitel, jednatel

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA