Reference

MPHS Spořilovská ul., Praha 4 – Spořilov
2014
2020-05-28T13:25:18+02:00

Project Description

MPHS SPOŘILOVSKÁ UL., PRAHA 4 – SPOŘILOV

II. etapa

Rok realizace: 2014

Investor: Technická správa komunikací hl. města Prahy

Generální dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Chromek Petr

Výroba: závod Litice nad Orlicí – stěny, závod Čerčany – základové bloky

Termíny realizace: 03-04/2014

Naše firma realizovala mobilní protihlukovou stěnu v ulici Spořilovská na Praze 4.

Základové bloky vyráběl závod v Čerčanech. Protihlukové stěny s pohltivou vrstvou vyráběl závod v Liticích nad Orlicí. Během výroby se ze strany investora, generálního dodavatele a dodavatele pravidelně sledovala kvalita vyráběných prvků. Protihluková stěna byla dlouhá 100 m, což obsahovalo 25 ks základových bloků a 454 m2 pohltivých panelů.

Ulice Spořilovská v Praze propojuje Jižní spojku s dálnicí D1. Jedním z problémů bylo získání povolení k uzavření tak vysoce frekventované silnice. Jedinou možností se nakonec ukázalo uzavření silnice ve víkendových dnech a ve svátek, kdy je provoz na této komunikaci nejslabší.

Zakázka se realizovala ve dvou etapách.

V první etapě se umístily základové bloky na silnici a posléze se do bloků vsadily ocelové sloupy. Již při výrobě a posléze při realizaci se na této protihlukové stěně zkoušel nový způsob uchycení sloupku HEB v základovém bloku.

Tento nový systém má výhodu v tom, že instalace základových bloků není tak náročná na rovinnost a pevnost podkladu, na který se bloky montují. Další výhodou je, že sloupky HEB se po vsazení do kalichu za pomocí montážních přípravků celkem snadno rovnají.

Součástí mobilní protihlukové stěny byl také tlumič nárazu, který minimalizuje ztráty na lidských životech při případné nehodě a zároveň chrání protihlukovou stěnu před fatálním poškozením.

V druhé etapě se do již smontovaných základových bloků se zabetonovanými sloupky HEB, vsadily protihlukové stěny.