References

Ostrava Airport Multimodal Park
2019
2019-06-27T09:14:48+00:00

Project Description

Ostrava Airport Multimodal Park

Rok realizace: 2019

Dne 20.6.2019 nám bylo ctí zúčastnit se slavnostního otevření I. Etapy logistického centra Ostrava Airport Multimodal Park.

Po úvodním proslovu pana Petra Kaliny – statutárního ředitele společnosti Concens Investments jsme měli možnost shlédnout krátké video o celém projektu a jeho budoucím dokončení.

Jedná se o unikátní projekt, který bude v budoucnu napojen nejen na automobilovou dopravu, ale zejména na mezinárodní leteckou dopravu a železnici. Přímo v areálu bude železniční vlečka. Po dokončení se bude jednat o největší logistický areál s těmito parametry ve střední Evropě.

Společnost ŽPSV dodávala nosnou konstrukci I. Etapy, která byla slavnostně otevřena a zároveň již stavíme II. Etapu.

Video Česká televize – slavnostní otevření I. Etapy logistického centra Ostrava Airport Multimodal Park

Project Details

Categories: