Reference

Hala Bednář FMT
2019
2020-05-27T12:35:36+02:00

Project Description

Hala Bednář FMT

Výrobní hala pro výrobu zemědělských strojů

Lokace:
Rychnov nad Kněžnou

Půdorys / Půdorysná plocha:
Třílodní hala s mezistropem půdorysných
rozměrů 52 x 112 m / 11 124 m2

Termín montáže:
Březen – červen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Petr Krejčí
Příprava stavby: Denisa Kábrtová

Stavba velmi náročné výrobní haly, půdorysně trojlodní hala s přistavěnou i vestavěnou vícepatrovou částí administrativy a sociálního zázemí firmy. Stavba
byla založena na dvoustupňových základových patkách se spodní monolitickou a horní prefabrikovanou částí. Celá plocha haly je vybavena těžkým průmyslovým
mezipodlažím provedeným z předepjatých stropních žeber a bednících filigránových desek následně zmonolitněných stropní deskou. Střešní konstrukce
spočívající ze střešních vazníků a vaznic uspořádaných do pravidelné modulové sítě. Součástí stavby jsou i složité komunikační celky spočívající v schodišťových
prostorech a výtahových šachtách plnících mimo propojení výškových úrovní objektu i ztužující funkci. Další částí díla byly i masivní opěrné stěny umožňující
osazení objektu do skloněného terénu v místě stavby. Stavba se vyznačovala nejen svým velkým rozsahem, ale i velice náročnými tvarovými požadavky
na jednotlivé dílce, které si vyžádalo konstrukční řešení objektu a charakter stavby. Tato rozsahem náročná stavba byla pro nás výzvou, která ke spokojenosti
všech zúčastněných proběhla bez větších potíží.

Project Details

Categories: