Reference

Letňany Business Park Objekt D
2019
2020-05-27T12:36:40+02:00

Project Description

Letňany Business Park Objekt D

Skladový objekt s pronajímatelnými jednotkami

Půdorys / Půdorysná plocha:
Nepravidelný tvar 144 x 37 m / 5500 m2

Termín montáže:
Leden – březen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Petr Krejčí
Příprava stavby: Denisa Kábrtová

Další etapa v pražských Letňanech. Velkou výhodou byla známost dané lokality, kde jsme v minulosti realizovali společně s objednatelem předešlé etapy. Stavba
i přes realizaci v zimních měsících proběhla dle plánovaného harmonogramu.

Project Details

Categories: