Reference

Synthon Blansko
2019
2020-05-27T12:34:05+02:00

Project Description

Synthon Blansko

Administrativní objekt

Půdorys / Půdorysná plocha:
74 x 20 m / 4 440 m2

Termín montáže:
Srpen – říjen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Marek Ballon
Příprava stavby: Marie Fraňková

Třípodlažní novostavba administrativní budovy původně navržena jako monolit.
Díky přeprojektování z monolitu do prefy a náhradě částí stěn a stropů, jsme nejen ušetřili náklady, ale zejména zrychlili montáž celého objektu
v řádech měsíců. Montáž probíhala ve velmi stísněných podmínkách areálu farmaceutické společnosti.

Project Details

Categories: